Jego dorobek lotniczy: Jest twórcą unikalnej w świecie uczelni cywilnej w ramach Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, gdzie był Kierownikiem Zakładu Teorii i Metodyki Sportów Lotniczych. Uczelnia wypuściła z dyplomami magisterskimi 82 trenerów, 200 osób z różnorakimi uprawnieniami lotniczymi, setki absolwentów ze specjalizacjami instruktorów, trenerów w sportach lotniczych takich jak: szybownictwo sporty samolotowe, balonowe, spadochronowe, modelarstwo itp. Zorganizował udziały studentów w setkach obozów lotniczych w kraju i zagranicą. Wykształcił kadrę lotniczą, która do dziś w lotnictwie zajmuje eksponowane stanowiska. Sam posiadał wszelkie możliwe licencje i uprawnienia m.in. trenera, instruktora pierwszej klasy w sportach samolotowych , szybowcowych, spadochronowych i wszelki inne w tym do wykonywania lotów agrolotniczych, nocnych itp. Był wieloletnim członkiem Kadry Narodowe Akrobatów i Członkiem Kadry Rajdowo Nawigacyjnej. W pewnym okresie był też ich trenerem. Organizował obozy i szkolenia na zlecenie wojska i służb specjalnych. Był organizatorem czterech Zlotów Amatorów konstruktorów. Był organizatorem dwóch edycji Sympozjów na temat bezpieczeństwa w lotnictwie, którego dorobkiem było 380 opracowań na ten temat.

Stanisław Maksymowicz urodził się 7 czerwca 1933 roku. Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, nauczyciel akademicki z tytułem doktora, twórca i długoletni kierownik Samodzielnego Zakładu Sportów Lotniczych przy AWF we Wrocławiu. Instruktor pilot I klasy: szybowcowy, samolotowy, spadochronowy, motolotniowy i paralotniowy. Pilot balonowy i mechanik obsługi balonu wolnego.

Od 1946 roku członek Aeroklubu Jeleniogórskiego, od roku 1952 – Wrocławskiego. Pionier motolotniarstwa i paralotniarstwa w Polsce. Instruktor i wychowawca kilku pokoleń pilotów, skoczków, instruktorów oraz trenerów sportów lotniczych wielu specjalności.

Przez 15 lat członek kadry narodowej samolotowo-nawigacyjnej i akrobacyjnej. Współorganizator wielu imprez lotniczych i pokazów w kraju i zagranicą, w których wielokrotnie sam brał udział. Uczestniczył m. in. w 12 ogólnopolskich samolotowych rajdach pilotów i dziennikarzy, dwukrotnie je wygrywając.

Na samolotach spędził w powietrzu ponad 5000 godzin, wykonał 786 skoków spadochronowych.

Od 1993 roku na emeryturze, ale nadal czynny propagator sportów lotniczych. Przez zarząd Aeroklubu Polskiego uhonorowany tytułem i odznaką Zasłużonego Działacza Lotnictwa Sportowego. Jest laureatem Wyróżnienia Honorowego im. Dedala, Złotej Lotki i Błękitnych Skrzydeł oraz Dyplomu FAI im. Paula Tissandiera. Członek wrocławskiego Klubu Lotników „Loteczka”. Uczestnik seminariów Dolnośląskiej Akademii Lotniczej prowadzonej przez Fundację Otwartego Muzeum Techniki, w 2003 r. współorganizator Miedzynarodowej Konferencji „Lotnictwo. Stulecie Przemiany”.

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI!

Ze strony Jana Mikołajczyka oraz Leszka Mańkowskiego.