Tegoroczne  posiedzenie Międzynarodowej Komisji Spadochronowej (ISC ) – odbywa się w Bukareszcie, w dniach 25 – 30 stycznia 2022 r.

Dzisiaj rozpoczęły się obrady poszczególnych Podkomisji. W Bukareszcie pojawiło się 30 delegatów. Pozostali uczestniczą w posiedzeniu online.

W pierwszych dwóch dniach naszego pobytu w Bukareszcie odbywają się otwarte posiedzenia poszczególnych Podkomitetów, w których biorą udział nie tylko delegaci ale również zaproszeni goście oraz zainteresowane osoby towarzyszące, które są zarejestrowały (delegaci, zastępcy, obserwatorzy).

Odbywa się szereg ważnych dyskusji, dotyczących zmian regulaminowych, wymagań a także pomocy szkoleniowych i sędziowskich koniecznych do prawidłowego funkcjonowania spadochronowej działalności szkoleniowej i sportowej na świecie. Od piątku do niedzieli odbędą się posiedzenia Plenarne, z głosowaniami.