ISC – Międzynarodowa Komisja Spadochronowa FAI

FAI (reprezentuje ponad 100 krajów), poprzez Aerokluby Narodowe (NAC), zarządza wszystkimi sportami lotniczymi FAI. Każdy NAC może wysłać jednego delegata i zastępcę delegata na doroczne spotkanie ISC, na którym omawiany jest aktualny stan sportu spadochronowego a także określana jest jego przyszłość. Wszystkie informacje na temat ISC można znaleźć pod linkiem:

https://www.fai.org/page/isc-about

SPOTKANIE ISC

Doroczne spotkanie ISC obejmuje:

  1. Posiedzenie plenarne
  2. Posiedzenia Prezydium
  3. Rozszerzone posiedzenia Prezydium, oraz posiedzenia komitetów stałych lub tymczasowych i grup roboczych.

ISC musi spotkać się w okresie od 20 stycznia do 20 lutego, w pobliżu Lozanny, chyba że inne miejsce jest głosowane przez większą niż 50% głosów.