W dniach 9-10 marca 2019 r. na terenie Ośrodka Żeglarskiego Na Hornie w Krakowie odbywało się Seminarium Sędziowskie, w którym uczestniczyło 23 sędziów spadochronowych.

Seminarium przeprowadził Przewodniczący Podkomisji Sędziów Spadochronowych Aeroklubu Polskiego, Maciej Antkowiak.

W spotkaniu uczestniczył również Przewodniczący Komisji Spadochronowej Aeroklubu Polskiego Krzysztof Szopiński, który omówił problemy, jakimi zajmuje się Komisja Spadochronowa, przedstawił trudną sytuację kadrową biura ZAP.

W czasie dwudniowych obrad odbyło się szereg ważnych dyskusji, dotyczących zmian regulaminowych, wymagań, a także pomocy szkoleniowych i sędziowskich, koniecznych do prawidłowego funkcjonowania spadochronowej działalności sędziowskiej w naszym kraju. Uzupełniono kalendarz wszystkich imprez spadochronowych, organizowanych w bieżącym roku, zarówno krajowych jak i zagranicznych.

W ramach Seminarium omówiono kolejno zawody sportowe przeprowadzone w roku 2018.

Lidia Kosk omówiła najważniejsze punkty Kodeksu Sportowego FAI, poprawki dokonane ostatnio w Kodeksie i Regulaminach Mistrzostw Świata, zatwierdzone na posiedzeniu Międzynarodowej Komisji Spadochronowej IPC-FAI.

Zaktualizowano listę sędziów spadochronowych Aeroklubu Polskiego. Nominowano też Sędziów Głównych na najważniejsze imprezy w 2019 roku.