Dyscypliny

Dyscyplina Sport spadochronowy klasyczny

Składa się z następujących konkurencji:
1. Celności lądowania (indywidualnej; grupowej),
2. Akrobacji spadochronowej – indywidualnej
3. Klasyfikacja ogólna indywidualna, na którą składa się celność indywidualna oraz akrobacja spadochronowa indywidualna
4. Klasyfikacja drużynowa, na którą składa się celność grupowa oraz wyniki z klasyfikacji ogólnej indywidualnej.
Celność lądowania składa się z następujących klas i kategorii
1. celności indywidualnej kobiet ( w kategorii seniorek i juniorek);
2. celności indywidualnej mężczyzn ( w kategorii seniorów i juniorów);
3. celności grupową kobiet;
4. celności grupową mężczyzn

Zadaniem zawodnika w konkurencja celności lądowania jest wylądowaniu najbliżej środka celu o średnicy 2 cm. Skoczkowie wykonują po 5 kolejek skoków kwalifikacyjnych a następnie kolejki: półfinałową i finałową. Wygrywa zawodnik, którego zsumowany wynik po wszystkich kolejkach skoków jest najmniejszy. W przypadku celności grupowej ocena polega na zsumowaniu wyników 4 najlepszych zawodników spośród 5 skaczących razem w drużynie. Wygrywa drużyna, która po 5 kolejkach skoków ma najmniejszy zsumowany wspólny wynik.

 

Dyscyplina Para-ski

Rozgrywa się w konkurencji:
1. grupowej i indywidualnej celności lądowania ( 4 zawodników w drużynie wykonuje po 4 skoki plus kolejkę finałowa – tylko pierwsza dziesiątka);
2. grupowej i indywidualnej konkurencji narciarskiej( 2 biegi slalomu giganta)

 

Dyscyplina Spadochronowa Akrobacja zespołowa (RW)

Zawody rozgrywane są w trzech konkurencjach:
1. Akrobacja zespołowa 4-osobowa, wysokość skoku 3050, czas pracy 35 sekund;
2. Akrobacja zespołowa 8-osobowa, wysokość skoku 3800, czas pracy 50 sekund
3. Akrobacja zespołowa 16-osobowa, wysokość skoku 3800, czas pracy 50 sekund

Zadaniem zespołu jest zbudowanie prawidłowo jak największej liczby kolejnych figur, wybranych z puli figur i sekwencji nakazanych, w wyznaczonym czasie pracy.

 

Dyscyplina Formacje na Czaszach (CRW)

Na dyscyplinę składają się następujące konkurencje:
1. 4-osobowa konkurencja rotacyjna;
2. 4-osobowa konkurencja sekwencyjna
3. 8-osobowa formacja szybka.
4. 2-osobowa konkurencja rotacyjna – została zaakceptowana jedynie na zawody World Games.

Zadaniem zespołu jest zbudowanie prawidłowo jak największej liczby kolejnych figur i sekwencji ( na otwartych czaszach spadochronów), połączonych odpowiednimi przejściami wybranych z puli figur i sekwencji nakazanych, w wyznaczonym czasie pracy.

 

Dyscyplina Freestyle – Akrobatyka Powietrzna

– konkurencja w akrobatyce powietrznej kobiet
– konkurencja w akrobatyce powietrznej mężczyzn

Zadaniem zespołu, w skład którego wchodzi zawodnik i kamerzysta jest zbudowanie prawidłowo kolejnych figur ( w wiązankach obowiązkowych i dowolnych ), wyłonionych spośród figur i sekwencji nakazanych, w wyznaczonym czasie pracy. W tej konkurencji jest oceniana oprócz prawidłowości figur, wartość artystyczna programu oraz wrażenia estetyczne.

 

Dyscyplina Skysurfing – Akrobatyka Powietrzna na desce

– konkurencja w akrobatyce powietrznej z deską skysurfingową kobiet
– konkurencja w akrobatyce powietrznej z deską skysurfingową mężczyzn
Zadaniem zespołu, w skład którego wchodzi zawodnik i kamerzysta jest zbudowanie prawidłowo kolejnych figur ( w wiązankach obowiązkowych i dowolnych), wyłonionych spośród figur i sekwencji nakazanych, w wyznaczonym czasie pracy.
W tej konkurencji jest oceniana oprócz prawidłowości figur, wartość artystyczna programu oraz wrażenia estetyczne.
Różni się od poprzedniej dyscypliny układami figur i sekwencji i oraz tym, że zawodnik wyskakuje z przypiętą deską powietrzną do nóg.

 

Dyscyplina Freeflying – konkurencja mężczyzn

Zadaniem zespołu, w skład którego wchodzi 2 skoczków i 1 kamerzysta jest zbudowanie obok siebie ( synchronicznie) prawidłowo kolejnych figur, w wyznaczonym czasie pracy 45 sekund i wysokości około 4 000m.

Wykonuje się minimum, tak jak w przypadku World Games:
1 kolejkę wiązanki obowiązkowej;
3 kolejki wiązanki dowolnej,
Ocenia się dwojako.
Ocena techniczna: Wykonanie i trudności.
Ocena artystyczna: Oryginalność, Kreatywność, Kontynuowanie i Praca kamery.

 

Dyscyplina Canopy Piloting lub Swooping – Pilotowanie na otwartych czaszach

1. konkurencja celności lądowania
2. konkurencja odległościowa
3. konkurencja szybkościowa

Zadaniem zawodnika jest w konkurencji: celności lądowania wylądowanie, po locie nad specjalnie akwenem  o długości 200 ft (około 70 m.) , jak najdalej jest to możliwe.
W konkurencji szybkościowej – przelot nad wymienionym akwenem jak najszybciej to możliwe.

W konkurencji odległościowej wyznaczone są dodatkowo markery pionowe, które wyznaczają wejście do tzw. bramki pomiędzy markerami o szerokości 1,5 m. Zawodnik musi w czasie lotu na odległość zmieścić się w tej bramce.