Historia i działalność FAI

Międzynarodowa Federacja Lotnicza [Federation Aeronautique Internationale] została założona w 1905 roku. Jest pozarządową organizacją non profit mającą na celu rozszerzenie lotniczej i kosmicznej działalności na całym świecie. Wciąż rozrastająca się FAI jest teraz organizacją posiadającą 100 krajów członkowskich.
Wszystko zaczęło się w XX wieku. Pionierskie loty pilotów takich jak Clement Ader, bracia Wright i Santos-Dumont, szybki wzrost ilości zawodów lotniczych i coraz szybszy postęp technologiczny zapoczątkowały prawdziwe narodziny nowoczesnej ery awiacji.
Mała grupka mężczyzn dostrzegła rosnącą potrzebę na międzynarodową federację koordynującą i wkazującą kierunek do szybko rozwijającej się lotniczej aktywności.
10 czerwca 1905 roku hrabia Henri de la Vauix wiceprezes Aeroklubu Francuskiego, major Moedebeck z Niemieckiej Ligii Statków Powietrznych oraz Fernand Jacobs, prezes Aeroklubu Belgijskiego zaprezentowali na Olimpijskim Kongresie w Brukseli swoją propozycję do utworzenia Międzynarodowej Federacji Lotniczej.
12 października 1905 roku w Paryżu zebrała się międzynarodowa komisja lotnicza. Po dwóch dniach debat reprezentanci Belgii, Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Włoch, Hiszpanii, Szwajcarii i Stanów Zjednoczonych adoptowali pełny pakiet proponowanych statusów. Międzynarodowa Federacja Lotnicza została założona 14 października 1905 roku.
Dziewięćdziesięcioletnie statuty FAI, wierne decyzjom ojców założycieli, ale również dlatego, że zasady wtedy ustalone pozostały ważne, wciąż odzwierciedlają cele zdefiniowane w 1905 roku.
Jednak pojawienie się nowych technologii i nowoczesnego sprzętu oraz narodziny zupełnie nowych dyscyplin sportu lotniczego zaznaczyły, że sfera zaangażowania FAI rozszerzyła się – i wciąż się rozszerza. Przyjęto nowe cele, by odzwierciedlić rozwój stowarzyszenia oraz aspiracji tych, którzy uprawiają sporty lotnicze.
Głównym celem międzynarodowej pozarządowej organizacji non profit FAI jest światowy rozwój sportowej aktywności lotniczej i kosmicznej.

 

Cele FAI

Aktualne statuty opisują szczegółowo jej specyficzne cele:
– zasadniczo jawne tworzenie ducha lotnictwa jako silnego instrumentu do zbliżania ludzi we wzajemnym zrozumieniu i przyjaźni niezależnie od politycznych, rasowych czy religijnych przekonań, tym samym pomoc przy tworzeniu międzynarodowej dobrej woli i budowanie przez to lepszego i bardziej pokojowego świata.
– zrzeszanie sportów lotniczych, mężczyzn i kobiet całego świata na międzynarodowych zawodach
– edukowanie młodych ludzi przez sport w duchu wzajemnego zrozumienia i przyjaźni
– koordynowanie dzielonego między członków wysiłku w rozprzestrzenianiu aeronautyki i astronautyki na cały świat.
– chronienie i strzeżenie interesów członków na rzecz przestrzeni powietrznej
– wprowadzenie forum dla wymiany informacji i dyskusji o wzajemnych problemach z innymi elementami cywilnej aeronautyki.

By spełnić te cele i i poznać potrzeby każdego sportu lotniczego i terenu aktywności, struktura organizacyjna FAI wciąż się rozwija. Od czasu do czasu tworzone są nowe komisje.

 

Co robi FAI?

W aktywność FAI włączone jest ustanowienie reguł kontroli i świadectwo światowych lotniczych i kosmicznych rekordów. FAI ustanawia sportowe wydarzenia, które są organizowane przez kraje członkowskie na całym świecie. FAI również promuje sprawność i bezpieczeństwo w aeronautyce. FAI przyznaje medale, dyplomy i inne nagrody tym, którzy przyczynili się do osiągnięć tych celów tak samo dobrze jak do wykonanej pracy w renowacji starych statków powietrznych.

Do osiągnięcia tych celów FAI zrzesza ludzi, którzy biorą udział w sportach lotniczych na całym świecie. Dzielą oni rozkosz szybowania, ekscytację spadochroniarstwem i baloniarstwem, zabawę w lataniu mikrolotami i ćwiczenie swej sprawności w akrobacji lotniczej.

Wewnątrz konstrukcji FAI każdy sport lotniczy ma międzynarodową komisję, która jest odpowiedzialna za tworzenie zasad i która generalnie nadzoruje szczegółowo aktywność swojego sportu lotniczego.

Wszystkie zawody, mistrzostwa oraz ustanowienia rekordów FAI są prowadzone pod kierownictwem Komisji Sportów Lotniczych FAI. Inne czynniki są uzgadniane z Komisją Techniczną FAI.
Regulacje, zasady lub rekomendacje zaakceptowane przez Komisje podczas ich corocznych spotkań są dalej realizowane przez delegatów na narodowym poziomie i z krajami członkowskimi, które potrzebują pomocy w rozwoju ich sportów lotniczych.
Kraje członkowskie są reprezentowane w FAI przez dyrektorów ich Narodowej Organizacji Kontroli Sportów Lotniczych. Z blisko setką członków FAI zrzesza reprezentantów wszystkich dyscyplin sportu lotniczego na międzynarodowym poziomie. Członkowie FAI są skategoryzowani w następujący sposób:
Członkowie Aktywni – takie organizacje, które reprezentują wszystkie dyscypliny praktykowane w ich krajach.
Członkowie Stowarzyszeni – reprezentują tylko jedną dyscyplinę. Nie może być więcej niż dwóch Członków Stowarzyszonych w danym kraju bez formy organizacji narodowej i stania się Członkiem Aktywnym.
Członkowie Tymczasowi – takie narodowe organizacje, które planują stać się Członkiem Stowarzyszonym bądź Aktywnym, ale nie są jeszcze na takiej pozycji by spełnić wszystkie zasady i obowiązki takich członków.
Międzynarodowi Członkowie Stowarzyszeni – inne międzynarodowe organizacje dzielące wspólne cele z FAI.