WYBITNI ZAWODNICY SPADOCHRONOWI

por. pil. AGNIESZKA WIESNER

Jest najmłodszym członkiem Spadochronowej Kadry Narodowej. Przygodę ze skokami spadochronowymi rozpoczęła mając lat 16. Mimo młodego wieku wykonała do tej pory blisko 2000 skoków. Od roku 2001 reprezentuje Polskę na Mistrzostwach Świata
i Europy. W ciągu 14 lat w sporcie spadochronowym zdobyła 32 medale na zawodach międzynarodowych oraz 15 w zawodach krajowych, w tym:

– na Spadochronowych Mistrzostwach Świata: 1 złoty, 1 brązowy;

– na Spadochronowych Mistrzostwach Europy: 1 złoty, 1 srebrny, 4 brązowe;

– na Pucharach Świata w celności lądowania: 1 złoty w klasyfikacji seniorek, 4 brązowe;

– na Pucharach Europy w celności lądowania: 1 złoty w klasyfikacji seniorek, 1 srebrny w klasyfikacji seniorek, 1 srebrny w klasyfikacji juniorów (w klasyfikacji łącznej z mężczyznami), 5 brązowych w klasyfikacji juniorów;

– zawody międzynarodowe 6 złotych, 5 brązowych;

– na Spadochronowych Mistrzostwach Polski: 6 złotych w klasyfikacji juniorów, 1 złoty w klasyfikacji seniorek, 3 srebrne w klasyfikacji seniorek, 3 brązowe w klasyfikacji seniorek, 2 brązowe w klasyfikacji juniorów.

Dwukrotnie znalazła się w pierwszej dziesiątce najlepszych sportowców lotniczych
w plebiscycie organizowanym przez Skrzydlata Polskę i Ministerstwo Obrony Narodowej. Posiada mistrzowską klasę sportową.

Jest absolwentką filologii angielskiej z hispanistyką w Wyższej Szkole Języków Obcych w Poznaniu. Znajomość języków obcych: niemiecki, angielski, hiszpański na poziomie dobrym.

Agnieszka Wiesner, w latach 2011- 2013 studiowała w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie. Studia zakończyła w listopadzie 2013 roku, uzyskując stopień ppor. pilota.

W roku 2016   ukończyła studia magisterskie na Akademii Obrony Narodowej.

Pracowała w 25 Brygadzie Kawalerii Powietrznej, w Tomaszowie Mazowieckim, jako pilot śmigłowca, zdobywając dalsze doświadczenie lotnicze. Obecnie pracuje w Brygadzie SAR, w Gdyni. Lata na śmigłowcu Anakonda. Za sterami spędziła ponad 700 godzin, w tym 500 na śmigłowcach.

JANINA BORKOWSKA (ZWIERZCHOWSKA)

Urodziła się 6 maja 1947 w Tomaszo­wie Mazowieckim.

Brała wielokrotnie udział w Międzynarodowych Zawodach Spadochronowych oraz Mistrzostwach Świata. W 1967 roku ustanowiła dwa indywidualne rekordy Polski w celności lądowania z na­tychmiastowym otwarciem spadochronu z wysokości 1000 m (19.05 – 1,17 m, 12.07 – 0,54 m) oraz rekord w grupie trzyosobowej z wys. 1500 m z natychmiastowym otwarciem spadochronu – 4,47m. W 1967 roku w Spadochronowych Mistrzostwach Polski w Katowi­cach uzyskała III lokatę. W latach 1969–1972 nie prowadzono osobnej klasyfikacji kobiet, ale w nich Janka na przemian z Anią Kwaśnik (również z Aeroklubu Wroc­ławskiego) zajmowały najlepsze miejsca wśród kobiet. Od roku1968 roku była w składzie Kadry Narodowej. W 1970 zwyciężyła już w zawodach o „Błękitną Wstęgę Odry”, a w kolej­nych edycjach tych zawodów, zajmowała: w 1971 roku 2 miejsce, a w 1973 i 1975 – 3 miejsce. W 1974 zdobyła z koleżankami srebrny medal w skoku grupowym na celność lądowania na Mistrzostwach Świata w Szolnok, na Węgrzech. Po raz pierwszy tytuł Mistrzyni Polski zdobyła w 1973 w Łodzi, a kolejne w 1975 w Czę­stochowie (tu także i w celności lądowania), w 1977 w Katowicach (tu również w celności), w 1978 we Włocławku (i również w akrobacji) oraz w 1979 w Lublinie (tutaj we wszystkich konkurencjach). Oprócz Mistrzostw Świata brała udział w wielu innych, równie ważnych zawodach międzynarodowych, jak w 1973 w Miszkolcu na Węgrzech gdzie zdobyła brązowy medal w konkurencji akrobacji Spadochronowej. Nasza drużyna kobieca na tych zawodach zdobyła srebrny medal. W Mistrzostwach Francji, również w 1973 roku została międzynarodową Mistrzynią tego kraju, zdobywając dwa złote i je­den brązowy medal. W 1975 w Jugosławii w Pucharze Adriatyku zdobyła brązowy medal (i w innych, zajmując tam czołowe miejsca). Na Mistrzostwach Państw Socjalistycznych wraz koleżankami z drużyny kilkakrotnie zdobywała medale:

– w 1971 w NRD – brązowy;

– w 1979, w Poznaniu – brązowy.

Ogółem wykonała 2810 skoków, ostatni w 2004 roku.

ANTONINA CHMIELARCZYK

Urodziła się 27.01.1934 w Radziszowie pod Krakowem.

Po raz pierwszy wystartowała w II Spadochronowych Mistrzostwach Polski w Białymstoku, w roku 1955.

W roku 1956,  wykonując 123 skok ustanowiła dzienny rekord Polski w długotrwałości opóźnienia otwarcia spadochronu, przelatując 3640 m.

W IV SMP w Strzebielinie, w  roku 1957 zdobyła Mistrzostwo Polski w klasyfikacji kobiet i przez kolejne lata do 1965 okupowała przeważnie najwyższe podium wśród kobiet, będąc stałym filarem Kadry Narodowej Spadochroniarzy. W 1958 w IV SMŚ w Bratysławie (Czechosłowacja) zdobyła z drużyną Wice­mistrzostwo Świata, zajmując także w konkurencji skoku grupowego Srebrny Medal. W  1958 roku ustanowiła dwa rekordy Polski: na celność lądo­wania z wysokości 600 m z natychmiastowym otwarciem spadochronu w dzień – 15,63 m i z 1500 metrów z opóźnionym otwarciem spadochronu – 9.08 m. W tym też roku (8.12.1958) został jej przyz­nany tytuł Mistrza Sportu. W 1959 w V SMP w Warszawie zdobyła ponownie tytuł Mistrzyni Kraju, zwy­ciężyła też w konkurencji celności lądowania z wysokości 1000 m i w akrobacji zajęła 2 miejsce. Kolejny tytuł Mistrzyni Polski zdobyła w 1960 w Ostrowie Wielkopolskim, przy jednoczesnym zwycięstwie w konkurencji stylowego skoku na celność lądo­wania i w akrobacji. W 1961 w VII SMP w Rzeszowie zdobyła tytuł Wicemistrzyni Polski. Mistrzostwa Świata w USA, w roku 1962  kobieca drużyna zdobyła Brązowy Medal w klasyfikacji ogólnej oraz Srebrny w konkurencji skoku grupowego. W VIII SMP w Zielonej Górze w 1963 zajęła I miejsce w klasyfikacji ogólnej oraz celnościowej, II miejsce w akrobacji. W 1965 roku ustanowiła dwa indywidualne rekordy Polski w skokach na celność lądowania: z wysokości 1500 m z natychmiastowym otwarciem spadochronu – 5,58 m, a 17.05  z 1000 m – 2,82 m oraz kilka dni później dwa rekordy w skokach grupy 3 osobowej z wysokości 2000 m z opóźnionym otwarciem spadochronu w dzień – 9,41 m i w nocy z natychmiastowym otwarciem spadochronu – 11,52 m. W X SMP we Wrocławiu zajęła II miejsce 25 września 1965 wykonała jubileuszowy 1000 skok. W tym też roku uzyskała Złotą Odznakę Spadochronową z trzema diamentami. W 1968 wystartowała w Mistrzostwach Świata w Austrii a następnie Mistrzostwach Jugosławii w Rijece, w których zwyciężyła w klasyfikacji kobiet. W roku 1969 uległa poważnemu wypadkowi, po którym zakończyła się jej bogata kariera spadochronowa. W 1970 została uhonorowana tytułem Zasłużony Mistrz Sportu. W roku  2009 roku z okazji jubileuszu 80 rocznicy Aeroklubu Gdańskiego wykonała skok z wysokości 3200 m w Pruszczu Gdańskim (niestety tym razem tylko w tzw. „tandemie”). W czasie jej aktywności spadochronowej została uhonorowana:

– Medalem za Wybitne Osiągnięcia Sportowe (1958);

– Tytułem Mistrza Sportu (1958);

– Odznaką za zasługi dla miasta Gdańska (1965);

– Błękitnymi Skrzydłami (1965);

– Brązowym Krzyżem Zasługi (1969);

– Zasłużonego Mistrza Sportu (1970).

ANNA KWAŚNIK- PIAŚCIK

Urodziła się 3 marca 1946 w Żaganiu, tam też ukończyła szkołę podstawową i średnią.  W tym czasie zaczęła interesować się lotnictwem. Zgłosiła się do Aeroklubu Zielonogórs­kiego na kurs spadochronowy. W kwietniu 1964 wykonała pierwszy skok ze spadochronem PD­47 z samolotu CSS 13 z wysokości 800 m. 23 kwietnia 1967 ustanowiła indy­widualny rekord skoku na celność lądowania z wysokości 1500 m z natychmiastowym otwar­ciem spadochronu wynikiem 2,99 m oraz w gru­pie 3­- osobowej z koleżankami z sekcji, Krystyną Ligocką i Janką Zwierzchowską również z wysokości 1500 m z natychmiastowym otwarciem spado­chronu wynikiem 4,47 m. W 1966 po raz pierwszy wystartowała w VIII Mistrzostwach Świata w NRD, zajmując w skoku grupowym 4 miejsce. ­Za uzyskane wyniki sportowe otrzymała Srebrny Krzyż Zasługi. Wykonała ogółem 2500 skoków. W Kanadzie przesiadła się na szybowce, pozostając dalej wierną lotnictwu. Mistrzostwa Świata: W 1974 w SMŚ na Węgrzech w skoku grupowym zdobyła z koleżankami  srebrny medal. 

Mistrzostwa Polski:

1969 – Poznań (1 miejsce ogólne i 1 miejsce w akrobacji);

1972 – Katowice (1 miejsce);

1975 – Częstochowa (2 miejsce i 1 miejsce w akrobacji);

1977 – Katowice (1 miejsce w akrobacji). 

Zawody Międzynarodowe:

1972 – Lipsk NRD (2 miejsce drużynowo);

1973 – Graz–Austria (2 miejsce drużynowo);

Błękitna Wstęga Odry (Wrocław):

1970 – 3 miejsce;

1971 – 1 miejsce;

1972 – 1 miejsce.

MONIKA BEKHIT (SADOWY-NAUMIENIA)

Do tej pory wykonała 5300 skoków. Absolwentka AWF – Kraków ( trener pływania II klasy) oraz Studium Oficerskiego.Służy w Siłach Powietrznych  w stopniu kapitana ( OSWRiS Poznań), członkini WKS „Skrzydło”. Zainteresowania- triathlon, ogrodnictwo, fotografia. Najważniejsze osiągnięcia konkurencji celność lądowania:

2013- brąz w grupowej celności lądowania na Mistrzostwach Europy w Cheboksary (Rosja)

2013- brąz w celności lądowania na Mistrzostwach Europy w Cheboksary (Rosja)

2013-srebro na Pucharze Świata  w Thalgau

2013-srebro na Pucharze Świata  w Altenstadt

2013-brąz na Pucharze Świata  w Belluno 

2013-złoto na Pucharze Świata  w Locarno

2013- złoto w klasyfikacji ogólnej Pucharu Świata

2014-srebro na Pucharze Świata w Rijece (Chorwacja)

2014 – złoto na Pucharze Świata  w Peiting (Niemcy)

2014-srebro na Pucharze Świata  w Szwajcarii

2014- złoto na Pucharze Świata  w Szwajcarii w konkurencji skoków dzienno-nocnych

2014 -brąz w klasyfikacji ogólnej Pucharu Świata 

2015 – brąz na Pucharze Świata  w Bled

2015 – złoty na Pucharze Świata  w Peiting

2015-złoto wraz z drużyną na Pucharze Świata  w Belluno

2015 – srebrny medal w konkurencji celności lądowania na Mistrzostwach Europy w Erden (Bułgaria)

2015 – srebrny medal w konkurencji grupowej celności lądowania na Mistrzostwach Europy w Erden (Bułgaria)

2015 – brązowy medal w klasyfikacji drużynowej na Mistrzostwach Europy w Erden (Bułgaria)

2011-srebro na Światowych Igrzyskach Wojskowych w Brazylii,

2010-srebro na Mistrzostwach Świata CISM 

W latach 2002-2009 na Pucharach Świata i Europy zdobyła wśród kobiet:

3 złote, 4 srebrne i 2 dwa brązowe medale.

2003-złoto na Pucharze Europy w konkurencji OPEN ( kobiety wraz z mężczyznami), 

2000-Złoto w Mistrzostwach Świata FAI, srebro w Mistrzostwach Świata  CISM, 

1997-brąz na World Games w Finlandii, srebro i złoto w Światowych Igrzyskach Lotniczych w Turcji w konkurencji juniorek,

1996-brąz na Mistrzostwach Świata FAI, złoto i srebro na Mistrzostwach Świata Juniorek.

Za działalność w sporcie spadochronowym odznaczona przez Prezydenta RP „Złotym Krzyżem Zasługi”