W dniach 6 -7 marca 2021 r. na terenie Ośrodka Żeglarskiego Na Hornie w Krakowie odbywało się Seminarium Sędziowskie, w którym uczestniczyło 15 sędziów spadochronowych. Seminarium prowadziła Lidia Kosk W czasie dwudniowych obrad odbyło się szereg ważnych dyskusji, dotyczących zmian regulaminowych, wymagań, a także pomocy szkoleniowych i sędziowskich, koniecznych do prawidłowego funkcjonowania spadochronowej działalności sędziowskiej w naszym kraju. Uzupełniono kalendarz wszystkich imprez spadochronowych, organizowanych w bieżącym roku, zarówno krajowych jak i zagranicznych. W ramach Seminarium omówiono kolejno zawody sportowe przeprowadzone w roku 2020.Lidia Kosk omówiła najważniejsze punkty Kodeksu Sportowego FAI, poprawki dokonane ostatnio w Kodeksie i Regulaminach Mistrzostw Świata, zatwierdzone na posiedzeniu Międzynarodowej Komisji Spadochronowej IPC-FAI, które odbyły się w styczniu, online. Zaktualizowano listę sędziów spadochronowych Aeroklubu Polskiego. Nominowano też Sędziów Głównych na najważniejsze imprezy w 2021roku. 

Seminarium zaszczycił swoją obecnością Gen. Mieczysław Bieniek. Sprezentował mi swoją nową książkę „Wojska Powietrznodesantowe” z miłą dedykacją.