Gospodarzami 69 posiedzenia Międzynarodowej Komisji Spadochronowej IPC-FAI, które odbywało się w m. Lille (Francja), w dniach 22-27.01.2019 r. był Aeroklub Francuski.

Uczestnikami byli delegaci z całego świata: 36 delegatów ze swoim prawem głosu plus 12 głosów przekazanych przez nieobecnych przedstawicieli Aeroklubów Narodowych. Ogólna ilość głosów to 48.

W pierwszych trzech dniach naszego pobytu w Lille odbywały się otwarte posiedzenia poszczególnych Podkomitetów. Ich pozycja jest umacniana z roku na rok dzięki dynamicznemu rozwojowi sportu spadochronowego i powstawaniu nowych konkurencji: Wymieniali poglądy na wiele interesujących spraw bieżących, dotyczących zmian regulaminowych, wymagań a także pomocy szkoleniowych i sędziowskich, z obecnymi na sali osobami: delegatami, sędziami, osobami towarzyszącymi.

NOWOŚCI

  • Dotychczasowa nazwa Międzynarodowej Komisji Spadochronowej International Parachuting Commission została, 100% głosami, przegłosowana przez delegatów na posiedzeniu w Lille.

Będzie zmieniona na INTERNATIONAL SKYDIVING COMMISSION ISC. Taki wniosek zostanie przekazany do CASI i tam zostanie podjęta ostateczna decyzja co do nowej nazwy.

  • W zawodach Wind Games, które odbyły się w Hiszpanii rozegrano po raz pierwszy zawody w nowej konkurencji Dynamic Indoor Skydiving, która jest postrzegana jako potencjalna dyscyplina olimpijska.

Francuzi usilnie starają się włączyć ja do Igrzysk Olimpijskich, które odbędą się we Francji, w roku 2024.

Już nie aktualne. Szansa dopiero zaistnieje w roku 2028 – Niestety!

PO 15 latach, opłata Sanction Fees za każdego uczestnika zawodów I kategorii jest podniesiona z 90 € do 110 €.

  • Zawody Pucharu Świata, 3rd FAI World Cup of Formation Skydiving; Mistrzostwa Europy; 15th FAI European Formation Skydiving Championships oraz Zawody Pucharu Świata; 14th FAI World Cup of Artistic Events;I Mistrzostwa Europy w Dyscyplinach Artystycznych AE;  12th European Artistic Events Championships odbędą się w Voss, Norwegia, 31.08. – 5.09. 2021 r.
  • Mistrzostwa Europy; 3rd FAI European Speed Skydiving Championship 2019 ; Zawody Pucharu Świata; 4th FAI Parachuting World Cup of Speed Skydiving 2019 odbędą się 12-16.08.2019 r. Dunkeswell, Wielka Brytania.
  • 3 FAI Puchar Świata World Cup of Wingsuit Flying 2019, Ravenna (Włochy), 7-15.09.2019
  • Mundial w Rosji, zmieniono termin zawodów na 8-22.8.2020 r. Celność i akrobacja będzie zorganizowana w Kamerovo (nie w Tanay gdzie wszystkie inne dyscypliny).
  • Mistrzoswa Europy i Puchar Świata w Indoor Skydivingu odbędą się w 2021 r., w Tatralandii, na Słowacji.
  • Puchar Świata; 10th FAI Canopy Piloting World Cup 2019; 1st FAI Canopy Piloting Freestyle World Cup 2019 r. 19-25.11.2019, Pretoria, Południowa Afryka
  • Mistrzostwa Świata w konkurencjach celności lądowania i akrobacji – – 10th FAI European Freefall Style and Accuracy Landing Championships; Mistrzostwa Europy Juniorów;  7th FAI Junior European Freefall Style and Accuracy Landing Championships,; Zawody Pucharu Świat;a; 15th World Cup of Freefall Style & Accuracy Landing 2021 odbędą się 24.0. – 01.08.2021 r. w Strakonicach (Czechy).
  • “Dynamiczna grupa robocza IPC stała się oficjalną komisją IPC.

Do niedawna marzenia o włączeniu sportu spadochronowego do dyscyplin Igrzysk Olimpijskich były w zasięgu. Francuska Federacja Spadochronowa wspólnie z Międzynarodową Komisją Spadochronowa bardzo aktywnie działała w tym kierunku. Niestety ich wysiłki aby włączono Canopy Piloting lub ostatnio rozważany Indoor Skydiving do Igrzysk nie zostały uwieńczone sukcesem.

Organizatorzy Olimpiady w Paryżu 2024 mieli inną wizję. Złożyli wniosek, żeby do programu włączyć nowe dyscypliny: breakdance, wspinaczkę sportową, surfing i skateboarding. Część z nich pojawi się już w 2020 roku w Tokio

“Dynamiczna grupa robocza IPC stała się oficjalną komisją IPC.

BEZPIECZEŃSTWO

W sprawach dotyczących bezpieczeństwa wykonywania skoków spadochronowych omawiano rok 2017

( są to informacje z 36 krajów/85 ankiet wysłanych), czyli 42% odpowiedzi

Ilość skoków wykonana na świecie wynosiła – 6,675,733 (łącznie ze skokami tandemowymi)

Ilość skoczków – 1,418,443

Ilość skoków na katastrofę 1: 130,897

Ilość skoczków na katastrofę 1: 27,813

Ilość katastrof – 51, w tym 8 tandemowych

Podział katastrof w roku 2017

10 osób, 20 % początkujących ( 0-25 skoków);

6 osób, 12 % średnio doświadczeni ( pomiędzy 26 – 250 skoków);

35 osób, 68 % tzw. ekspertów ( od 251 skoków).

Ogólna liczba 51 osób

Wypięcie zbyt niskie/ nie otwarcie zapasowego          5

Brak otwarcia głównego/niskie otwarcie               4

Inne                                                                                     42

Suma                                                                                    51

Inne „ofiary śmiertelne” (36)

– Katastrofy tandemowe 8

– Intencjonalne szybkie lądowania, na spadochronach szybkich 8

– Inne błędy inne błędy w lądowaniu 6

– Kolizje w wolnym spadaniu 4

– Wypięcie głównego/otwarcie zapasowego 3

– Niepoprawne procedury awaryjne

– Splątanie czaszy po otwarciu 2

– Problemy z czaszą, niskie wypięcie, otwarcie

zapasowego przy uderzeniu 2

– Utonięcie lub wypięcie nad wodą 1

– Obroty czaszy, brak reakcji 1

– Wypięcie, zapasowy nieprawidłowo zamontowany 1

– Splątanie, nie otwarcie zapasowego 1

– Zderzenie czasz 1

– Problemy medyczne 1

Razem: 42

Największe grupy katastrof

Intencjonalne szybkie lądowania 8 – 16% z 51

Katastrofy tandemowe 8 – 16% z 51

Inne błędy lądowania 6 – 12% z 51

Kolizje w wolnym spadaniu 4- 08% z 51

Kłopoty ze sprzętem, niskie wypięcie, otwarcie

zapasowego, inne – 14 (27% wszystkich ofiar śmiertelnych, 51)

Z 51 katastrof

30 (59%) katastrof zdarzyło się skoczkom, posiadającym co najmniej jeden sprawny spadochron;

16 (31%) zdarzyło się po właściwym wypięciu spadochronu głównego.

5 (10%) mogło być uniknięte przez użycie AAD

40 (78%) mogło być spowodowanych błędem ludzkim.

Spośród ofiar śmiertelnych w 2017 r. 6 osób było uczniami wykonującymi pierwszy skok;

2 to studenci indywidualni;

4 osoby w skokach tandemowych

Niektóre trendy i problemy

Wysoki odsetek ofiar śmiertelnych, 14 (27% z 51) wynikało ze złej obsługi czaszy, braku kontroli czaszy i problemów z lądowaniem.

W przybliżeniu podobny rozkład procentowy ofiar śmiertelnych między Studentami/Intermediate/Expert jest podobny, jak w poprzednich latach.

Kategoria „Skoczek Expert” nadal ma najwięcej ofiar, ale ma też największą liczbę skoków.

AAD i RSL jest obecnie szeroko stosowane.

W roku 2017 wykonano 5,419,149 skoków samodzielnych oraz

1 256 584 tandemowych.

Tandemy stanowią 18,8% wszystkich skoków.

– katastrof tandemowych było 8 (15,1 %);

– katastrof w skokach samodzielnych 43 (84,9 %).

Zostałam wybrana do składu Międzynarodowego Jury na zawody Pucharu Świata w konkurencjach klasycznych w Argentynie, w dniach 16 do 26 maja.