Posiedzenie Międzynarodowej Komisji Spadochronowej (ISC) odbędzie się w Bukareszcie, w dniach 25-30 stycznia 2022 r. w formie hybrydowej. Część osób przyjedzie na miejsce, do Rumunii, reszta będzie uczestniczyć online.