W Seminarium sędziów spadochronowych Aeroklubu Polskiego na terenie Ośrodka Żeglarskiego Na Hornie w Krakowie, w dniach 02-03.03. 2024 r. uczestniczy 29 osoby. Omawiane są sprawy związane z organizowanymi zawodami w roku 202­­­­­3.

Seminarium przeprowadza Przewodniczący Podkomisji Sędziów Spadochronowych Aeroklubu Polskiego, Maciej Antkowiak. W czasie dwudniowych obrad odbędzie się szereg ważnych dyskusji, dotyczących zmian regulaminowych, wymagań, a także pomocy szkoleniowych i sędziowskich, koniecznych do prawidłowego funkcjonowania spadochronowej działalności sędziowskiej w naszym kraju. Uzupełni się kalendarz wszystkich imprez spadochronowych, organizowanych w bieżącym roku, zarówno krajowych jak i zagranicznych. W ramach Seminarium omówi się kolejno zawody sportowe przeprowadzone w roku 2023.

Na Seminarium instruktor Jan Isielenis  otrzymał  z rąk Leszka Mańkowskiego Wyróżnienie Honorowe DEDALA.

GRATULACJE!

Zdjęcia: Natasza Zajonc

JAN ISIELENIS
14 sierpnia 1976 wykonał pierwszy skok na ze spadochronem na czaszy kwadratowej typu: PD-47 , po ukończeniu podstawowego kursu spadochronowego w Aeroklubie Gliwickim. Tytuł skoczka spadochronowego uzyskał 22 czerwca 1977. Skakał na kilkudziesięciu typach spadochronów. 27 października 1976 uzyskał III klasę spadochronową 16 kwietnia 1978 II klasę, a 18 kwietnia 1979 I klasę.

Uprawnienia do wykonywania skoków w teren przygodny uzyskał 29 lipca 1979, a 2 sierpnia 1981 do skoków, do wody.

W okresie 1 kwietnia 1987–31 grudnia 2023 instruktor prowadzący szkolenie w sekcji spadochronowej Aeroklubu Gliwickiego z uprawnieniami INS(SL) oraz mechanika spadochronowego (riggera). Pod Jego nadzorem w Gliwicach wykonano 72284 skoków, wyszkolono 1591 kandydatów na skoczków. Został członkiem Klubu Tysięczników Aeroklubu Gliwickiego, skupiającego skoczków mających na swoim koncie ponad 1000 skoków. Swój 1000 skok ze spadochronem wykonał 8 lipca 1985. Członek Zarządu Aeroklubu Gliwickiego kilku kadencji. 11 października 1988 zdobył uprawnienia sędziego spadochronowego II klasy, a 12 lutego 2000 I klasy.

Od 1995 jest egzaminatorem Lotniczej Komisji Egzaminacyjnej ULC. Na AWF uzyskał stopień instruktora dyscypliny sportu – Sport Spadochronowy. Posiada Licencję Trenera Aeroklubu Polskiego w sportach spadochronowych.

W latach 1996–2003 został powołany na trenera Spadochronowej Kadry Narodowej w akrobacji zespołowej RW i razem z drużyną narodową uczestniczył 13–21 sierpnia 1997 w I-szych Światowych Igrzyskach Lotniczych w Turcji. Polacy wywalczyli wówczas 16 medali, w tym 6 złotych. Członek komisji spadochronowej Aeroklubu Polskiego.

Na swoim koncie ma 3574+ wykonanych skoków i 800 godz. wylatanych na szybowcach.

Wiceprezes Zarządu VII (ZPS) oraz Przewodniczący Koła VII Oddziału Związku Polskich Spadochroniarzy działającego przy Aeroklubie Gliwickim.