• 565 uczestników (włączając sponsorów i spikerów);
  • 33 spikerów;
  • 59 partnerów (włączając tych na EXPO);
  • 124 nagród;
  • 14 850 zł. zebranych dla Ukrainy;
  • 21 krajów uczestniczących.

GRATULACJE dla Organizatorów!