W Seminarium sędziów spadochronowych Aeroklubu Polskiego na terenie Ośrodka Żeglarskiego Na Hornie w Krakowie, w dniach 18-19.03. 2023 r. uczestniczyło 32 osoby. Omawiano sprawy związane z organizowanymi zawodami w roku 202­­­­­2r. Seminarium przeprowadził Przewodniczący Podkomisji Sędziów Spadochronowych Aeroklubu Polskiego, Maciej Antkowiak. W czasie dwudniowych obrad odbyło się szereg ważnych dyskusji, dotyczących zmian regulaminowych, wymagań, a także pomocy szkoleniowych i sędziowskich, koniecznych do prawidłowego funkcjonowania spadochronowej działalności sędziowskiej w naszym kraju. Uzupełniono kalendarz wszystkich imprez spadochronowych, organizowanych w bieżącym roku, zarówno krajowych jak i zagranicznych. W ramach Seminarium omówiono kolejno zawody sportowe przeprowadzone w roku 2022.

Lidia Kosk omówiła najważniejsze punkty Kodeksu Sportowego FAI, poprawki dokonane ostatnio w Kodeksie i Regulaminach Mistrzostw Świata, zatwierdzone na posiedzeniu Międzynarodowej Komisji Spadochronowej IPC-FAI.

Zaktualizowano listę sędziów spadochronowych Aeroklubu Polskiego. Nominowano też Sędziów Głównych na najważniejsze imprezy w 2023 roku.

Zdjęcia: Leszek Mańkowski