W dniach 26-27 lutego 2022 na terenie Ośrodka Żeglarskiego Na Hornie w Krakowie odbywało się Seminarium Sędziowskie, w którym uczestniczyło 24 sędziów spadochronowych.

Seminarium przeprowadził Przewodniczący Podkomisji Sędziów Spadochronowych Aeroklubu Polskiego, Maciej Antkowiak.

W czasie dwudniowych obrad odbyło się szereg ważnych dyskusji, dotyczących zmian regulaminowych, wymagań, a także pomocy szkoleniowych i sędziowskich, koniecznych do prawidłowego funkcjonowania spadochronowej działalności sędziowskiej w naszym kraju. Uzupełniono kalendarz wszystkich imprez spadochronowych, organizowanych w bieżącym roku, zarówno krajowych jak i zagranicznych.

W ramach Seminarium omówiono kolejno zawody sportowe przeprowadzone w roku 2021. Przewodniczący Podkomisji Sędziów Spadochronowych Aeroklubu Polskiego Maciej Antkowiak omówił najważniejsze punkty Kodeksu Sportowego FAI, poprawki dokonane ostatnio w Kodeksie i Regulaminach Mistrzostw Świata, zatwierdzone na posiedzeniu Międzynarodowej Komisji Spadochronowej IPC-FAI. Zaprezentował sprawozdania z tego posiedzenia  przygotowane przez delegata Lidię Kosk, która nie była obecna na obradach.

Zaktualizowano listę sędziów spadochronowych Aeroklubu Polskiego, nominowano Sędziów Głównych na najważniejsze imprezy w 2022 roku.