W dniach 16, 17 odbyły się posiedzenia online Podkomitetów natomiast  22 i 23 stycznia odbędą się posiedzenia Plenarne, z głosowaniami.

Na bieżąco – jako delegat Aeroklubu Polskiego – będę informować o tematyce i osiągniętych celach w głosowaniach.