Każdego roku delegaci ze wszystkich tych krajów spotykają się na dorocznym posiedzeniu plenarnym ISC w celu osiągnięcia jednego wspólnego celu: omówienia przyszłości naszego sportu i zawodów. Delegat każdego państwa członkowskiego dokonuje prawa głosu dla swojego Aeroklubu Narodowego  – NAC (National Air Sports Control), ma prawo do wypowiadania się na posiedzeniu plenarnym i może przedłożyć wniosek do omówienia w porządku obrad. Kto reprezentuje Ciebie i Twój kraj?

https://www.fai.org/page/isc-delegates

#annualmeeting #iscplenary #worldwidesport #verticalelite