SPRAWOZDANIE

Z 72 posiedzenia Międzynarodowej Komisji Spadochronowej, która odbyła się w Bukareszcie (Rumunia), w dniach 25-30 stycznia 2022.

W obradach brało udział 82 uczestników, w tym 30 delegatów obecnych na miejscu, w Bukareszcie, pozostali uczestniczyli online. Ważnych było 47 głosów.

Po dwóch dniach dyskusji, spotkań zarówno na żywo oraz online, na posiedzeniach Podkomitetów rozpoczęto posiedzenia Plenarne, na których delegaci głosowali nad poszczególnymi projektami zmian.

Następne posiedzenie (73 ISC Meeting) , zostało ustalone na 24-29.01.2023r. w  Malmo, Szwecja.

Wybrano skład Prezydium ISC na kolejne dwa lata:

Gillian Rayner – ISC President

– Elisabet Mikaelsson – 1 Wice Prezydent

– Aliya Ananina – 2 Wice Prezydent

– Rina Gallo – 2 Wice Prezydent

– Gail Bradley – Finansowy

– Vera Asquith – Sekretarz

Brian Pangburn z Niemiec został nominowany do dyplomu FAI Leonardo da Vinci Parachuting Diploma

BEZPIECZEŃSTWO

W sprawach dotyczących bezpieczeństwa wykonywania skoków spadochronowych omawiano rok 2020

(są to informacje z 45 krajów/835ankiet wysłanych), czyli 53 % odpowiedzi

Ilość skoków wykonana na świecie wynosiła –

5,300,000 skoków (łącznie ze skokami tandemowymi)

Ilość skoczków –  1,020 000

Ilość skoków na katastrofę 1: 171, 455

Ilość skoczków na katastrofę 1: 32 870

Ilość katastrof – 31  (w tym 4 tandemowe)

Podział katastrof w roku 2020

4 osoby,  13% początkujących ( 0-25 skoków);

8 osób, 26 % średnio doświadczeni ( pomiędzy 26 – 250 skoków);

19 osób, 61 % tzw. ekspertów ( od 251 skoków).

Ogólna liczba 31 osób

Wypięcie zbyt niskie/ nie otwarcie zapasowego          1

Inne                                                                                     30