Po 8 kojkach skoków:

  1. Rafał ZGIERSKI – 0,07
  2. Tomasz RAPIUTA – 0,13
  3. Piotr KUT – 0,13