NOWOŚCI

Z posiedzenia Międzynarodowej Komisji Spadochronowej, która odbywa się on-line, w dniach 22-23 stycznia 2021. W posiedzeniu uczestniczyło  100 osób, z 45 krajów. Głosowało 44 delegatów.

W dniu dzisiejszym odbyło się szereg głosowań, w sprawach:

– akceptacji decyzji ISC Biura;

– zatwierdzenia budżetu;

– poprawek do regulaminów zawodów (Para Ski, Akrobacji i celności lądowania, Formation Skydiving, Artistic Events);

– akceptacji działalności poszczególnych Podkomitetów ISC.

W dniu 23 stycznia odbędzie się kolejna sesja.