Zdjęcie 1. : Sky Magic S3 WAT

Zdjęcie 2: Dzień Flagi w roku 2014. Prezydent Komorowski uhonorował najlepszych sportowców lotniczych flagami Polski.

Zdjęcie 3. Reprezentacja Polski na zawodach O Puchar Jana Pawła II w Rzymie.

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej – polskie święto wprowadzone na mocy ustawy z 20 lutego 2004, obchodzone między świętami państwowymi: 1 maja (zwanym Świętem Pracy) i 3 maja (Świętem Narodowym 3 Maja). Tego samego dnia obchodzony jest Dzień Polonii i Polaków za Granicą.

Zdjęcie 4 : Sky Magic S3 WAT