SPORT SPADOCHRONOWY
SPORT SPADOCHRONOWY

Wyniki Spadochronowych Mistrzostw Polski – konkurencje klasyczne

Lata 1954 - 2012

ROK 1954

 

I Spadochronowe Mistrzostwa Polski, Nowy Targ, 3-10.10.1954 r.

 

Klasyfikacja mężczyzn

 

I. Józef WÓJCIK Legionowo

II. Ludomir ŚWIECZKO Aeroklub Kielecki

III. Zdzisław FRETT CWSpad.

 

Klasyfikacja drużynowa

 

I. Aeroklub Kielecki

II. Aeroklub Olsztyński

III. Aeroklub Rzeszowski

 

ROK 1955

 

II Spadochronowe Mistrzostwa Polski, Białystok , 18 - 25.09.1955 r.

 

Klasyfikacja mężczyzn

 

I. Zdzisław SZWEDZIUK OSL Dęblin

II. Józef WÓJCIK Aeroklub Warszawski

III. Jerzy KOSS Aeroklub Warszawski

 

Klasyfikacja drużynowa

 

I. OSL Dęblin

II. Aeroklub Warszawski

III. Aeroklub Śląski

 

ROK 1956

 

III Spadochronowe Mistrzostwa Polski, Kraków , 9 - 21.09.1956 r.

 

Klasyfikacja kobiet

 

I. Romana SKATULSKA Aeroklub Warszawski

II. Maria PUCHAR Aeroklub Wrocławski

III. Aleksandra WOJTKOWIAK Aeroklub Poznański

 

Klasyfikacja mężczyzn

 

I. Jerzy KOWALCZUK Aeroklub Lubelski

II. Henryk JAKSIM Legionowo

III. Bolesław GARGAŁA Aeroklub Rzeszowski

 

Klasyfikacja drużynowa

 

I. Aeroklub Warszawski

II. Aeroklub Lubelski

III. Aeroklub Wrocławski

 

Klasyfikacja kobiet

 

I. Antonina CHMIELARCZYK Aeroklub Krakowsi

II. iRomana SKATULSKA Aeroklub Warszawski

III. Anna FRANKE Aeroklub Gliwicki

 

ROK 1957

 

IV Spadochronowe Mistrzostwa Polski, Strzebielino , 4 - 16.08.1957 r.

 

Klasyfikacja kobiet

I. Antonina CHMIELARCZYK Aeroklub Krakows

II. Romana SKATULSKA Aeroklub Warszawski

III. Anna FRANKE Aeroklub Gliwicki

 

Klasyfikacja mężczyzn

 

I. Zdzisław SZWEDZIUK OSL Dęblin

II. Ryszard KOSINA Aeroklub Krakowski

III. Tadeusz PODGÓRSKI Aeroklub Olsztyński

 

Klasyfikacja drużynowa

 

I. Aeroklub Warszawski

II.Aeroklub Krakowski

III. Aeroklub Kielecki

 

ROK 1959

 

V Spadochronowe Mistrzostwa Polski, Warszawa , 21-31.07.1958 r.

 

Klasyfikacja kobiet

 

I. Antonina CHMIELARCZYK Aeroklub Krakowski

II. Julia ILIEWA-ANGEŁOWA Bułgaria

III. Maria PUCHAR Aeroklub Warszawski

 

Klasyfikacja mężczyzn

 

I. Jan CIERNIAK Aeroklub Krakowski

II. Ireneusz ZAPAŚNIK Aeroklub Gdański

III. Zdzisław SZWEDZIUK OSL-Dęblin

 

VI Spadochronowe Mistrzostwa Polski, Ostrów , 18-24.09.1960 r.

 

Klasyfikacja kobiet

 

I. Antonina CHMIELARCZYK Aeroklub Krakowski

II. Janina KRAJEWSKA Aeroklub Tatrzański

III. Aleksandra WOJTKOWIAK Aeroklub Poznański

 

Klasyfikacja mężczyzn

 

I. Jan CIERNIAK Aeroklub Krakowski

II. Stefan CZERWONKA Aeroklub Podkarpacki

III. Roman CAJZNER CWSPAD.Strzebielino

 

ROK 1961

 

VII Spadochronowe Mistrzostwa Polski, Rzeszów, 17 -24.09.1961 r.

 

Klasyfikacja kobiet

 

I. Maria PUCHAR Aeroklub Warszawski

II. Antonina CHMIELARCZYK Aeroklub Krakowski

III. Maria WOJTKOWSKA Aeroklub Warszawski

 

Klasyfikacja mężczyzn

 

I. Jan CIERNIAK Aeroklub Krakowski

II. Stefan CZERWONKA Aeroklub Podkarpacki

III. Roman CAJZNER CWSPAD.Strzebielino

 

Klasyfikacja drużynowa

 

I. Aeroklub Krakowski

II. Aeroklub Śląski

III. CWSPAD.Strzebielino

 

ROK 1963

 

VIII Spadochronowe Mistrzostwa Polski, Zielona Góra, 15 -22.09.1963 r.

 

Klasyfikacja kobiet

 

I. Antonina CHMIELARCZYK Aeroklub Gdański

II. Maria PUCHAR Aeroklub Warszawski

III. Władysława SENETRA Aeroklub Bielsko-Bialski

 

Klasyfikacja mężczyzn

 

I. Stefan CZERWONKA Aeroklub Podkarpacki

II. Jan CIERNIAK Aeroklub Krakowski

III. Edmund PRZYBYLSKI Aeroklub Ostrowski

 

Klasyfikacja drużynowa

 

I. 6 PDPD

II. Aeroklub Krakowski

III. CWSPAD.Strzebielino

 

ROK 1964

 

IX Spadochronowe Mistrzostwa Polski, Toruń, 13 -20.09.1964 r.

 

Klasyfikacja kobiet

 

I. Róża SOKOŁOWSKA Aeroklub Warszawski

II. Maria PUCHAR Aeroklub Warszawski

III. Krystyna KOT Aeroklub Śląski

 

Klasyfikacja mężczyzn

 

I. Edward LIGOCKI 6 PDPD

II. Ryszard KUŚ Aeroklub Wrocławski

III. Jan KULIŚ 6 PDPD

 

I. Spadochronowe Mistrzostwa Polski Juniorów, Toruń, 13 -20.09.1964

 

I. Jerzy NADOLSKI Aeroklub Kujawski

II. Jerzy PÓŹNY Aeroklub Śląski

III. Marian ZAPART Aeroklub Kielecki

 

ROK 1965

 

X Spadochronowe Mistrzostwa Polski, Wrocław, 5 -12.09.1965 r.

 

Klasyfikacja kobiet

 

I. Maria PUCHAR Aeroklub Warszawski

II. Antonina CHMIELARCZYK Aeroklub Gdański

III. Krystyna KOT Aeroklub Krakowski

 

Klasyfikacja mężczyzn

 

I. Edward LIGOCKI Aeroklub Wrocławski

II. Jan KULIŚ Aeroklub Częstochowski

III. Wojciech SOLEŻYŃSKI Aeroklub Wrocławski

 

II Spadochronowe Mistrzostwa Polski Juniorów, Wrocław, 5 - 12.09.1965 r.

 

I. Tadeusz WIECZOREK Aeroklub Podkarpacki

II. Eligiusz WOJNAROWSKI Aeroklub Gdański

III. Jerzy NADOLSKI Aeroklub Kujawski

 

ROK 1966

 

XI Spadochronowe Mistrzostwa Polski, Bielsko-Biała, 4-11.09.1966 r.

 

Klasyfikacja kobiet

 

I. Maria PUCHAR Aeroklub Warszawski

II. Krystyna LIGOCKA Aeroklub Wrocławski

III. Bożena MUSZKIET Aeroklub Łódzki

 

Klasyfikacja mężczyzn

 

I. Edward LIGOCKI WKS Wrocław

II. Jan KULIŚ Aeroklub Częstochowski

III. Wojciech SOLEŻYŃSKI Aeroklub Wrocławski

 

Klasyfikacja drużynowa

 

I. 6 PDPD

II. WKS Wrocław

III. Aeroklub Podkarpacki

 

III Spadochronowe Mistrzostwa Polski Juniorów, Bielsko-Biała, 4 - 11.09.1966 r.

 

I. Wiesław LENCZNER WKS Wrocław

II. Paweł BUGAJSKI Aeroklub Kielecki

III. Bogdan DOLECKI Aeroklub Wrocławski

 

ROK 1967

 

XII Spadochronowe Mistrzostwa Polski, Katowice, 4-13.09.1967 r.

 

Klasyfikacja kobiet

 

I. Krystyna LIGOCKA Aeroklub Wrocławski

II. Regina KOSZYKOWSKA Aeroklub Gdański

III. Janina ZWIERZCHOWSKA Aeroklub Wrocławski

 

Klasyfikacja mężczyzn

 

I. Stefan CZERWONKA Aeroklub Podkarpacki

II. Janusz GAWŁOWSKI 6 PDPD

III. Zbigniew DZIUS Aeroklub Podkarpacki

 

Klasyfikacja drużynowa

 

I. 6 PDPD

II. Podkarpacki

III. Aeroklub Wrocławski

 

V Spadochronowe Mistrzostwa Polski Juniorów, Środa Wielkopolska, 20 – 26.08.1967 r.

 

Klasyfikacja kobiet

 

I. Bożena MUSZKIET Aeroklub Łódzki

II Regina KOSZYKOWSKA Aeroklub Gdański

III. Janina ZWIERZCHOWSKA Aeroklub Wrocławski

 

Klasyfikacja mężczyzn

 

I. Stanisław SIDOR Aeroklub Podkarpacki

II. Wiesław LENCZNER Aeroklub Wrocławski

III. Mieczysław KIRSZKOWSKI Aeroklub Pomorski

 

ROK 1968

 

V Spadochronowe Mistrzostwa Polski Juniorów, Konin, 01 – 8.09.1968 r.

 

I. Zygmunt RENZ Aeroklub Poznański

II. Janusz MAC 6 PDPD

III. Jan BOBER Aeroklub Gliwicki

 

ROK 1969

 

XIII Spadochronowe Mistrzostwa Polski, Poznań, 20-28.09.1968 r.

 

Klasyfikacja mężczyzn

 

I. Edward LIGOCKI WKS- Wrocław

II. Sylwester JAKUBOWSKI Aeroklub Kujawski

III. Jan KULIŚ Aeroklub Częstochowski

 

VI Spadochronowe Mistrzostwa Polski Juniorów, Elbląg, 10 - 17.08.1969 r.

 

Klasyfikacja kobiet

 

I. Danuta ŻURNIEWICZ Aeroklub Poznański

II Bożena CIEŚLIK Aeroklub Śląski

III. Krystyna PĄCZKOWSKA Aeroklub Śląski

 

Klasyfikacja mężczyzn

 

I. Jan BOBER Aeroklub Gliwicki

II. Wiesław SKWARA Aeroklub Podkarpacki

III. Jerzy ŻYŁA Aeroklub Radomski

 

ROK 1970

 

XIV Spadochronowe Mistrzostwa Polski, Krosno, 5-12.07.1970 r.

 

Klasyfikacja mężczyzn

 

I. Edward LIGOCKI WKS Wrocław

II. Sylwester JAKUBOWSKI Aeroklub Kujawski

III. Henryk ROZWADOWSKI Aeroklub Rzeszowski

 

Klasyfikacja drużynowa

 

I. WKS Kraków

II. WKS Wrocław

III. Aeroklub Kujawski

 

VII Spadochronowe Mistrzostwa Polski Juniorów, Radom, 16 - 23.08.1970 r.

 

I. Jerzy ŻYŁA Aeroklub Radomski

II. Andrzej KWAPIEŃ Aeroklub Kujawski

III. Ryszard WIŚNIEWSKI Aeroklub Kujawski

 

ROK 1971

 

XV Spadochronowe Mistrzostwa Polski, Kielce, 29.08.-5.09.1971 r.

 

Klasyfikacja mężczyzn

 

I. Edward LIGOCKI WKS Wrocław

II. Władysław KOŻMIŃSKI WKS Wrocław

III. Stanisław SIDOR WKS Dęblin

 

Klasyfikacja drużynowa

 

I. WKS Kraków

II. WKS Wrocław

III. Aeroklub Rzeszowski

 

ROK 1972

 

XVI Spadochronowe Mistrzostwa Polski, Katowice, Ruda Śląska,25.08.-3.09.1972 r.

 

Klasyfikacja mężczyzn

 

I. Stanisław SIDOR WKS Dęblin

II. Ryszard OLSZOWY WKS Wrocław

III. Jan KULIŚ Aeroklub Częstochowski

 

Klasyfikacja drużynowa

 

I. WKS Kraków

II. WKS Wrocław

III. Aeroklub Rzeszowski

  

ROK 1973

 

XVII Spadochronowe Mistrzostwa Polski, Łódź, 9-18.09.1973 r.

 

Klasyfikacja kobiet

 

I. Janina ZWIERZCHOWSKA Aeroklub Wrocławski

II. Krystyna PĄCZKOWSKA WKS Wrocław

III. Grażyna OLBRYCHT WKS Wrocław

 

Klasyfikacja mężczyzn

 

I. Stanisław SIDOR WKS Dęblin

II. Janusz MAC Aeroklub Rzeszowski

III. Wiesław SZELC Aeroklub Podkarpacki

 

Klasyfikacja drużynowa

 

I. WKS Kraków II

II. WKS Wrocław

III. WKS Kraków

 

ROK 1974

 

XVIII Spadochronowe Mistrzostwa Polski, Lublin, 13 -22.09.1974 r.

 

Klasyfikacja kobiet

 

I. Grażyna KUDŁEK WKS Wrocław

II. Krystyna PĄCZKOWSKA WKS Wrocław

III. Małgorzata TREPKA WKS Kraków

 

Klasyfikacja mężczyzn

 

I. Józef ŁUSZCZKI WKS Kraków

II. Lesław PANAŚ WKS Kraków

III. Wiesław SZELC Aeroklub Podkarpacki

 

Klasyfikacja drużynowa

I. WKS Kraków I

II. Aeroklub Rzeszowski

III. WKS Kraków II

 

ROK 1975

 

XIX Spadochronowe Mistrzostwa Polski, Częstochowa, 15 -24.08.1975 r.

 

Klasyfikacja kobiet

 

I. Janina BORKOWSKA Aeroklub Wrocławski

II. Anna KWAŚNIK Aeroklub Wrocławski

III. Grażyna KUDŁEK WKS Wrocław

 

Klasyfikacja mężczyzn

 

I. Lesław PANAŚ WKS Kraków

II. Roman ŁAPUCKI WKS Kraków

III. Józef ŁUSZCZKI WKS Kraków

 

Klasyfikacja drużynowa

 

I. WKS Kraków I

II. WKS Kraków II

III. WKS Kraków III

 

ROK 1976

 

XX Spadochronowe Mistrzostwa Polski, Bielsko-Biała, 19 -29.09.1976 r.

 

Klasyfikacja mężczyzn

 

I. Lesław PANAŚ WKS Kraków

II. Stanisław BARWIK WKS Bydgoszcz

III. Grzegorz LISIEWICZ Aeroklub Łódzki

 

Klasyfikacja drużynowa

 

I. WKS Bydgoszcz

II. WKS Wrocław

III. WKS Kraków

 

ROK 1977

 

XXI Spadochronowe Mistrzostwa Polski, Katowice, 6 -17.09.1977 r.

 

Klasyfikacja kobiet

 

I. Janina BORKOWSKA Aeroklub Wrocławski

II. Grażyna KUDŁEK WKS Wrocław

III. Krystyna PĄCZKOWSKA WKS Wrocław

 

Klasyfikacja mężczyzn

 

I. Andrzej HALIK WKS Kraków

II. Janusz MAC Aeroklub Rzeszowski

III. Wiesław SZELC Aeroklub Podkarpacki

 

ROK 1978

 

XXII Spadochronowe Mistrzostwa Polski, Włocławek, 20 -29.06.1978 r.

 

Klasyfikacja kobiet

 

I. Janina BORKOWSKA Aeroklub Wrocławski

Krystyna PĄCZKOWSKA WKS Wrocław

III. Danuta RUCH Aeroklub Elbląski

 

Klasyfikacja mężczyzn

 

I. Janusz MAC Aeroklub Rzeszowski

II. Ryszard OLSZOWY WKS Wrocław

III. Józef ŁUSZCZKI WKS Kraków

 

Klasyfikacja drużynowa

 

II. WKS Bydgoszcz

II. WKS Wrocław

III. WKS Kraków

 

ROK 1979

 

XXIII Spadochronowe Mistrzostwa Polski, Lublin, 23 -29.07.1979 r.

 

Klasyfikacja kobiet

 

I. Janina BORKOWSKA Aeroklub Wrocławski

II.Barbara GILEWSKA Aeroklub Bielsko-Bialski

III. Anna KWAŚNIK-PIAŚCIK Aeroklub Wrocławski

 

Klasyfikacja mężczyzn

 

I. Stanisław SONDEJ WKS Kraków

II. Kazimierz SKOWRON WKS Kraków

III. Wiesław GUZIK WKS Kraków

 

Klasyfikacja drużynowa

 

I. WKS Kraków

II. WKS Wrocław

III. WKS Bydgoszcz

 

ROK 1980

 

XXIV Spadochronowe Mistrzostwa Polski, Łódź, 28.06.-0707.1980 r.

 

Klasyfikacja kobiet

 

I.Krystyna PĄCZKOWSKA WKS "Śląsk"

II. Alicja KOLANKIEWICZ Aeroklub Wrocławski

III Beata LESZCZYŃSKA Aeroklub Bydgoski

 

Klasyfikacja mężczyzn

 

I. Stanisław BARWIK WKS" Zawisza"

II. Lesław PANAŚ WKS „Wawel"

III. Ryszard OLSZOWY WKS „ Śląsk"

 

Skoki grupowe na celność lądowania

 

I. WKS „Zawisza"

II. WKS „Wawel"

III. WKS „ Śląsk

 

Klasyfikacja drużynowa

 

I. WKS „Zawisza"

II. WKS „Wawel"

III. WKS „ Śląsk"

 

ROK 1981

 

25 Spadochronowe Mistrzostwa Polski, Gliwice, 5-12.09.1981 r.

 

Klasyfikacja kobiet

 

I. Krystyna PĄCZKOWSKA WKS" Śląsk"

II. Alicja KOLANKIEWICZ Aeroklub Wrocławski

III. Irena SZWEDEK Aeroklub Rybnickiego Okręgu Węglowego

 

Klasyfikacja mężczyzn

 

I. Józef ŁUSZCZKI WKS „Wawel"

II. Marek FOTYGA WKS „Zawisza"

III. Roman ŁAPUCKI WKS „Wawel"

 

Skoki grupowe na celność lądowania

 

I. WKS „ Śląsk

II. WKS „Zawisza"

III. międzyklubowa

 

Klasyfikacja drużynowa

 

I. WKS „Zawisza"

II. WKS „ Śląsk"

III. WKS „Wawel"

 

18 Spadochronowe Mistrzostwa Polski Juniorów, Jelenia Góra, 19-25.09.1981 r.

 

Klasyfikacja kobiet

 

I. Irena SZWEDEK Aeroklub Rybnickiego Okręgu Węglow.

II. Sylwia STAŃKOWSKA  Aeroklub Wrocławski

III. Krystyna SKARŻYŃSKA  Aeroklub Elbląski

 

Klasyfikacja mężczyzn

 

I. Andrzej BUCZKOWSKI WKS „Śląsk"

II. Andrzej PALENIK Aeroklub Nowy Targ

III. Mariusz PUCHAŁA WKS „ Orlęta"

 

Klasyfikacja drużynowa

I. WKS"Śląsk"

II. APRL-1

III. APRL-2

 

ROK 1982

 

26 Spadochronowe Mistrzostwa Polski, Zielona Góra, 23-29.08.1982 r.

 

Klasyfikacja mężczyzn

 

I. Ryszard OLSZOWY WKS „Śląsk"

II. Wiesław GUZIK WKS „Wawel"

III. Józef ŁUSZCZKI WKS „Wawel"

 

Skoki grupowe na celność lądowania

 

I. WKS „Wawel"

II. WKS"Śląsk" I"

III. WKS „Zawisza" I

 

Klasyfikacja drużynowa

 

I. WKS „Wawel" I

II. WKS „ Śląsk" I

III. WKS „Zawisza" I

 

19 Spadochronowe Mistrzostwa Polski Juniorów, Zielona Góra, 23-29.08.1982 r.

 

I. Tadeusz WINIAREK WKS „Zawisza"

II. Andrzej PALENIK WKS „Wawel"

III. Paweł KRYGIER Aeroklub Poznański

 

ROK 1983

 

27 Spadochronowe Mistrzostwa Polski, Oleśnica 23-30.08.1983 r.

 

Klasyfikacja mężczyzn

 

I. Wiesław GUZIK WKS „Wawel"

II. Wiesław SKÓRA WKS "Zawisza"

III. Ireneusz ZALEWSKI WKS „Śląsk"

 

Klasyfikacja kobiet

 

I. Krystyna PĄCZKOWSKA WKS" Śląsk"

II. Lidia WRÓBLEWSKA Aeroklub Gdański

III. Irena SZWEDEK Aeroklub Rybnickiego Okręgu Węglowego

 

20 Spadochronowe Mistrzostwa Polski Juniorów, Inowrocław, 5-8.08.1983 r.

 

I. Andrzej PALENIK WKS „Wawel"

II. Tadeusz WINIAREK WKS "Zawisza"

III. Marek GROBORZ Aeroklub Rybnickiego OW

 

ROK 1984

 

28 Spadochronowe Mistrzostwa Polski, Kielce, 21-29.07.1984 r.

 

Klasyfikacja mężczyzn

 

I. Mariusz PUCHAŁA WKS "Grunwald"

II. Włodzimierz KOWALASZ"Zawisza"

III. FOTYGA WKS „Zawisza"

 

Klasyfikacja kobiet

 

I. Krystyna PĄCZKOWSKA WKS" Śląsk"

II. Lidia WRÓBLEWSKA Aeroklub Gdański

III. Irena SZWEDEK Aeroklub Rybnickiego Okręgu Węglowego

 

21 Spadochronowe Mistrzostwa Polski Juniorów, Kielce, 21-29.07.1984r.

 

Klasyfikacja mężczyzn

 

I. Zdzisław CABAN WKS "Śląsk"

II. Roman GRUDZIŃSKI WKS" Śląsk"

III. Marek GROBORZ Aeroklub ROW

 

ROK 1985

 

29 Spadochronowe Mistrzostwa Polski, Gliwice, 22-31.08.1985 r.

 

I. Marek FOTYGA WKS „Zawisza"

II. Wiesław SKÓRA WKS „Zawisza"

III. "Wiesław GUZIK WKS „Wawel"

 

Klasyfikacja kobiet

 

I. Krystyna PĄCZKOWSKA WKS "Śląsk"

II. Anna TARCZOŃ Aeroklub Nowy Targ

III. Renata GŁADYSZ Aeroklub Wrocławski

 

ROK 1986

 

30 Spadochronowe Mistrzostwa Polski, Piotrków Trybunalski, 8-16.08.1986 r.

 

Klasyfikacja mężczyzn

 

I. Marian BOBOWSKI WKS „Wawel"

II. Marek FOTYGA WKS „Zawisza"

III.Mariusz PUCHAŁA WKS „Grunwald"

 

Klasyfikacja kobiet

 

I. Krystyna PĄCZKOWSKA WKS"Śląsk"

II. Anna TARCZOŃ Aeroklub Tatrzański

III. Małgorzata POGUDZ Aeroklub Ziemi Zamojskiej

 

23 Spadochronowe Mistrzostwa Polski Juniorów, Piotrków Trybunalski, 8-16.08.1986 r.

 

I. Krzysztof WYPYCH WKS „Śląsk"

II. Dariusz SZCZEPAŃSKI WKS „Grunwald"

III. Karol KOŹBIEL WKS „Zawisza"

 

ROK 1987

 

31 Spadochronowe Mistrzostwa Polski, Katowice

 

Klasyfikacja kobiet

 

I. Krystyna PĄCZKOWSKA WKS „Śląsk"

II. Małgorzata POGUDZ Aeroklub Ziemi Zamojskiej

III. Lidia WRÓBLEWSKA Aeroklub Gdański

 

Klasyfikacja mężczyzn

 

I. Wiesław SKÓRA WKS „Zawisza"

II. Marian BOBOWSKI WKS „Wawel"

III. Ireneusz ZALEWSKI WKS „Wawel"

 

Skoki grupowe na celność lądowania

 

I WKS"Śląsk" I

II. WKS „Zawisza"

III. WKS „Wawel" I

 

Klasyfikacja drużynowa

 

I. WKS „Zawisza"

II WKS „Wawel"

III. WKS"Śląsk" I

 

24 Spadochronowe Mistrzostwa Polski Juniorów, Konin, 20-24.08.1987 r.

 

Klasyfikacja mężczyzn

 

I. Marcin BIELECKI WKS „Śląsk"

II. Grzegorz CHAMERA WKS „Grunwald"

III. Dariusz SZCZEPAŃSKI WKS „Grunwald"

 

Skoki grupowe na celność lądowania

 

I. WKS „Grunwald"

II. WKS „Zawisza" I

III. Okręg II Lubelski

 

ROK 1988

 

32 Spadochronowe Mistrzostwa Polski, Rybnik, 3-10.07.1988 r.

 

I. Wiesław SKÓRA WKS „Zawisza"

II. Marek TARCZYKOWSKI WKS „Zawisza"

III. Marian BOBOWSKI WKS „Wawel"

 

Skoki grupowe na celność lądowania

 

I. WKS „Zawisza"

II. WKS „Śląsk"

III. WKS „Wawel"

 

Klasyfikacja drużynowa

 

I. „ WKS „Zawisza"

II. „WKS „Wawel"

III. „ WKS „Śląsk"

 

ROK 1989

 

33 Spadochronowe Mistrzostwa Polski, Jelenia Góra, 21-28.08.1989 r.

 

I. Wojciech BROŃSKI Aeroklub Wrocławski

II. Ireneusz ZALEWSKI WKS „Wawel"

III. Andrzej LAMCH WKS "Grunwald"

 

Klasyfikacja kobiet

 

I. Krystyna PĄCZKOWSKA WKS „Śląsk"

II. Bogna BRANICKA CWS Nowy Targ

III. Agata CZAPNIK Aeroklub Stalowowolski

 

26 Spadochronowe Mistrzostwa Polski Juniorów, Jelenia Góra, 21-28.08.1989 r.

 

I. Andrzej LAMCH WKS "Grunwald"

II. Marcin BIELECKI Aeroklub Ziemi Piotrkowskiej

III. Dariusz KAPELA WKS "Grunwald"

 

ROK 1990

 

34 Spadochronowe Mistrzostwa Polski, Nowy Targ, 29.07.-04.08.1990 r.

 

Skoki grupowe na celność lądowania

 

I „ WKS"Wawel I

II. „WKS „Grunwald"

III. „ WKS „Zawisza"

 

Klasyfikacja drużynowa

 

I. „WKS „Wawel" I

II. „ WKS „Grunwald"

III. „ WKS „Zawisza"

 

Klasyfikacja mężczyzn

 

I. Marcin BIELECKI WKS „Wawel"

II. Wojciech BIAŁOBROCKI WKS „Grunwald"

III. Wiesław GUZIK WKS „Wawel"

 

27 Spadochronowe Mistrzostwa Polski Juniorów, Nowy Targ, 29.07.-04.08.1990 r.

 

Klasyfikacja mężczyzn

 

I. Marcin BIELECKI WKS „Wawel"

II. Jacek ZYCH Aeroklub Podkarpacki

III. Mikołaj MARCZYK WKS „Wawel"

 

ROK 1991

 

34 Spadochronowe Mistrzostwa Polski , Nowy Targ, 21-26.07.1991 r.

 

Klasyfikacja mężczyzn 

 

I. Wiesław SKÓRA WKS „Zawisza"

II. Marek TARCZYKOWSKI WKS „Zawisza"

III. Marian BOBOWSKI WKS „Wawel" I

 

Skoki grupowe na celność lądowania

 

I. WKS „Śląsk

II. WKS „Zawisza"

III. WKS „Wawel" I

 

Klasyfikacja drużynowa

 

I.WKS „Zawisza"

II. WKS „Wawel" I

III. WKS „Śląsk"

 

28 Spadochronowe Mistrzostwa Polski Juniorów, Nowy Targ, 21-26.07.1991 r.

 

I. Jacek ZYCH CW Spad.

II. Ryszard SOBCZAK WKS „Śląsk"

III. Bogna BIELECKA WKS „Wawel" II

 

ROK 1992

 

36 Spadochronowe Mistrzostwa Polski Juniorów, Nowy Targ – nie rozegrane

29 Spadochronowe Mistrzostwa Polski Juniorów, Nowy Targ– nie rozegrane

 

ROK 1993

 

37 Spadochronowe Mistrzostwa Polski Juniorów, Nowy Targ, 28.09. – 03.10.1993r.

 

Klasyfikacja kobiet

 

I. Monika FILIPOWSKA WKS „Wawel" III

II. Ewa RYBACKA WKS „Wawel" III

III. Renata GŁADYSZ ZPS Wrocław

 

Klasyfikacja mężczyzn

 

I. Andrzej LAMCH WKS „Grunwald"

II. Marek TARCZYKOWSKI WKS „Zawisza" I

III. Wiesław SKÓRA WKS „Zawisza" I

 

Skoki grupowe na celność lądowania

 

I WKS „Zawisza" I

II. WKS „Grunwald

III. " WKS „Wawel" I

 

Klasyfikacja drużynowa

 

I. WKS „Wawel"

II WKS „Grunwald"

III. WKS „Zawisza" I

 

30 Spadochronowe Mistrzostwa Polski Juniorów, Nowy Targ, 28.09.-03.10.1993 r.

 

Klasyfikacja mężczyzn

 

I. Piotr AUGUSTYNIAK WKS „Grunwald"

II. Piotr GĄDEK ZPS

III. Jarosław SZCZEBLEWSKI Aeroklub Warszawski

 

ROK 1994

 

38 Spadochronowe Mistrzostwa Polski, Kraków, 25.06.-03.07.1994 r.

 

Klasyfikacja kobiet

 

I. Monika FILIPOWSKA WKS „Wawel" III

II. Ewa RYBACKA WKS „Wawel" III

III. Renata GŁADYSZ ZPS Wrocław

 

Klasyfikacja  mężczyzn

 

I. Andrzej LAMCH WKS „Grunwald"

II. Marcin BIELECKI WKS „Wawel"

III. Wiesław SKÓRA WKS „Zawisza" I

 

Skoki grupowe na celność lądowania

 

I WKS „Zawisza" I

II. WKS „Wawel"

III. WKS „Śląsk"

 

Klasyfikacja drużynowa

 

I. WKS „Wawel"

II WKS „Grunwald"

III. WKS „Zawisza" I

 

31 Spadochronowe Mistrzostwa Polski, Kraków, 25.06.-03.07.94 r.

 

I. Piotr GĄDEK ZPS

II. Monika SADOWY ZPS

III. Dariusz BANASZKIEWICZ Aeroklub Warszawski

 

ROK 1995

 

39 Spadochronowe Mistrzostwa Polski , Zielona Góra, 20 -28.08.1995 r.

 

Klasyfikacja kobiet

 

I. Monika FILIPOWSKA WKS „Wawel" III

II. Ewa RYBACKA WKS „Wawel" III

III. Renata GŁADYSZ ZPS Wrocław

 

Klasyfikacja mężczyzn

 

I. Marek TARCZYKOWSKI WKS „Zawisza"

II. Wojciech BIAŁOBROCKI WOSSpad. Oleśnica

III. Andrzej LAMCH WOSSpad. Oleśnica

 

Skoki grupowe na celność lądowania

 

I WKS „Zawisza" I

II. WKS „Wawel" I

III. WOSSpad. Oleśnica

 

Klasyfikacja drużynowa

 

I. WOSSpad. Oleśnica

II WKS „Zawisza"I

III. WKS „Wawel" I

 

32 Spadochronowe Mistrzostwa Polski Juniorów, Zielona Góra, 20.08.-28.08.1995 r.

 

Klasyfikacja mężczyzn

 

I. Piotr GĄDEK WKS „Wawel" II

II. Dariusz BANASZKIEWICZ Aeroklub Warszawski

III. Maciej LAMENTOWICZ WKS „Zawisza" II

 

ROK 1996

 

40 Spadochronowe Mistrzostwa Polski , Nowy Targ

 

Klasyfikacja Kobiet

 

I. Monika FILIPOWSKA WOSS Kraków II

II. Renata GŁADYSZ ZPS Wrocław

III. Ewa RYBACKA WKS „Wawel"

 

Klasyfikacja mężczyzn

 

I. Wojciech BIAŁOBROCKI WOSSPAD Oleśnica

II. Andrzej LAMCH WOSSPAD Oleśnica

III. Marcin BIELECKI WOSS Kraków I

 

Skoki grupowe na celność lądowania

 

I. WOSSPAD Oleśnica

II. WOSS Kraków II

III. WOSS Kraków I

 

Klasyfikacja drużynowa

 

I. WOSSPAD Oleśnica

II WOSS Kraków 1

III. WOSS Kraków 2

 

ROK 1997

 

35 Spadochronowe Mistrzostwa Polski, Lublin, 19-27.07.1997 r.

 

Skoki grupowe na celność lądowania

 

I. WKS"Wawel" I

II. WOSS Oleśnica I

III. WKS „Zawisza" I

 

Klasyfikacja drużynowa

 

I. WOSS Oleśnica I

II. WKS"Wawel" I

III. WKS „Zawisza" I

 

Klasyfikacja Kobiet

 

I. Monika FILIPOWSKA WKS"Wawel" II

II.Bogna BIELECKA WKS"Wawel" III

III Ewa RYBACKA WKS „Wawel" III

 

Klasyfikacja mężczyzn

 

I. Wojciech BIAŁOBROCKI WOSS Oleśnica I

II. Andrzej LAMCH WOSS Oleśnica I

III. Marek TARCZYKOWSKI WKS „Zawisza"

 

34 Spadochronowe Mistrzostwa Polski Juniorów, Lublin

 

Klasyfikacja mężczyzn

 

I. TOMASZ STRYJAK WKS "Zawisza" II

II. PIOTR KSEPKO Aeroklub Ziemi Lubuskiej

III. ROBERT PEŁKA Aeroklub Warszawski

 

Klasyfikacja Kobiet

 

I. Monika FILIPOWSKA WKS"Wawel" II

II. Irena PACZEK WKS"Wawel" III

III. Agnieszka CZAJKA WKS „Wawel" III

 

ROK 1998

 

42 Spadochronowe Mistrzostwa Polski, Włocławek, 4 – 10.08.1998 r.

 

Klasyfikacja kobiet

 

I. Bogna BIELECKA WKS „Wawel" II

II.Katarzyna WÓJCIK Aeroklub Nowotarski

III. Monika FILIPOWSKA WKS „Wawel" I

 

Klasyfikacja mężczyzn

 

I. Wojciech BIAŁOBROCKI WOSSPAD Oleśnica I

II. Marcin BIELECKI WKS „Wawel" I

III. Zdzisław CABAN WOSSPAD Oleśnica I

 

Skoki grupowe na celność lądowania

 

I. WOSSPAD Oleśnica I

II. WKS „Wawel"

III. „ WKS „Zawisza" I

 

Klasyfikacja drużynowa

 

I. WOSSPAD Oleśnica I

II WKS „Wawel" I

III. WKS „Wawel" II

 

35 Spadochronowe Mistrzostwa Polski Juniorów, Włocławek, 4 – 10.08.1998 r.

 

I. KATARZYNA WÓJCIK Aeroklub Nowotarski

II. MICHAŁ STAŚKIEWICZ Aeroklub Ziemi Lubuskiej

III. PIOTR KSEPKO Aeroklub Ziemi Lubuskiej

 

ROK 1999

 

43 Spadochronowe Mistrzostwa Polski, Olsztyn, 20 – 25.07.1999 r.

 

Klasyfikacja mężczyzn

 

I. Andrzej LAMCH WOSSPAD Oleśnica I

II. Marcin BIELECKI WOSSS Kraków I

III. Stanisław GRUSZKA WOSSS Kraków I

 

Skoki grupowe na celność lądowania

 

I. WOSSPAD Oleśnica I

II. WOSSS Kraków I

III. „ WKS „Zawisza" I

 

Klasyfikacja drużynowa

 

I. WOSSPAD Oleśnica I

II. WOSSS Kraków I

III. „ WKS „Zawisza" I

 

36 Spadochronowe Mistrzostwa Polski Juniorów, Inowrocław,23-28.06.1999 r.

 

Klasyfikacja kobiet

 

I. Monika FILIPOWSKA WKS „Wawel" II

II. Izabela PILARCZYK WKS „Zawisza" II

III. Irena PACZEK WKS „Wawel" III

 

Klasyfikacja juniorów

 

I. Bartosz STAŚKIEWICZ Aeroklub Ziemi Lubuskiej

II. Katarzyna WÓJCIK WKS „Wawel" I

III. Piotr MERCIK Aeroklub Warszawski

III. Michał STAŚKIEWICZ Aeroklub Ziemi Lubuskiej

 

Celność grupowa

 

I. Aer.Ziemi Lubuskiej

II. WKS „Wawel" II

III. LZS „Orzeł"

 

ROK 2000

 

44 Spadochronowe Mistrzostwa Polski, Leszno, 01 – 05.08.2000 r.

 

Klasyfikacja mężczyzn

 

I. Piotr AUGUSTYNIAK WOSS Oleśnica I

II. Andrzej LAMCH WOSS Oleśnica I

III. Mikołaj MARCZYK WKS "Wawel" I

 

Skoki grupowe na celność lądowania

 

I. WOSS Oleśnica I

II. WOSS POW

II. WOSS Oleśnica II

 

Klasyfikacja drużynowa

 

I. WOSS Oleśnica I

II. WKS "Wawel" Kraków I

III. WOSS POW

 

37 Spadochronowe Mistrzostwa Polski Juniorów, Pińczów, 25-29.07.2000 r.

 

Klasyfikacja kobiet

 

I. Bogna BIELECKA WKS „Wawel" I

II. Katarzyna WÓJCIK WKS „Wawel" I

III. Irena PACZEK WKS „Wawel" II

 

Klasyfikacja juniorów

 

I. Piotr MERCIK Aeroklub Warszawski

II. Piotr ŚWIEBODA Aeroklub Warszawski

III. Katarzyna WÓJCIK WKS „Wawel" I

 

ROK 2001

 

Spadochronowe Mistrzostwa Polski, Nowy Targ, 2001 r. - nie rozegrały się.

Spadochronowe Mistrzostwa Polski Juniorów,2001 r. - nie rozegrały się.

 

ROK 2002

 

46 Spadochronowe Mistrzostwa Polski Juniorów i Kobiet , Konin, 4 - 7 lipca 2002 r.

 

Klasyfikacjamężczyzn

 

I. Andrzej LAMCH WKS "Skrzydło"

II. Dariusz KAPELA WKS "Skrzydło"

III. Stanisław GRUSZKA WKS „Wawel"/SGSP I

 

Skoki grupowe na celność lądowania

 

I. WKS "Skrzydło" I

II. WKS Wawel /SGSP I

III. WKS Wawel /SGSP II

 

Klasyfikacja drużynowa

 

I. WKS "Skrzydło" I

II. WKS Wawel /SGSP I

III. WKS Wawel /SGSP III

 

Klasyfikacja kobiet

 

I. Bogna BIELECKA WKS „Wawel" III

II. Ewa RYBACKA WKS „Wawel" III

III. Katarzyna WÓJCIK Inter II

 

Klasyfikacja juniorów

 

I. Agnieszka KOSK Aeroklub Warszawski

II. Anna SZYMAŃSKA Aeroklub Warszawski

III. Karolina SIDOR Aeroklub Kielecki

 

Celność grupowa

 

I. Aer.Ziemi Lubuskiej

II. WKS „Wawel" II

III. LZS „Orzeł"

 

ROK 2003

 

47 Spadochronowe Mistrzostwa Polski Juniorów i Kobiet , Włocławek, 22 - 27 lipca 2003 r.

 

Klasyfikacja mężczyzn

 

I. Marcin BIELECKI GBDSz./WKS „Wawel"

II. Andrzej LAMCH OSSW - R.Bydgoszcz I

III. Piotr AUGUSTYNIAK OSSW - R.Bydgoszcz I

 

Klasyfikacja kobiet

 

I. Bogna BIELECKA GBDSz./WKS „Wawel" III

II. Ewa RYBACKA GBDSz./WKS „Wawel" III

III. Katarzyna WÓJCIK Aeroklub Nowy Targ

 

Klasyfikacja juniorów

 

I. Agnieszka KOSK Aeroklub Warszawski

II. Paweł JANKOWSKI Aeroklub Rzeszowski

III. Anna SZYMAŃSKA Aeroklub Warszawski

 

ROK 2004

 

48. Spadochronowe Mistrzostwa Polskiw Akrobacji i Celności lądowania, Piotrków Trybunalski,

12 - 17.07.2004 r.

 

Klasyfikacja juniorów

 

I. Agnieszka KOSK Aeroklub Warszawski - 0,46 m

II. Paweł JANKOWSKI Aeroklub Rzeszowski- 0,55 m

III. Patryk ŁUSZCZKI Aeroklub Nowotarski- 0,59 m

 

Klasyfikacja seniorów

 

I. Maciej LAMENTOWICZ OSSW-R/Bydgoszcz - 0,02 m

II. .Andrzej LAMCH OSSW-R/Bydgoszcz - 0,05 m / 0,00

III. Piotr GĄDEK 6 BDSZ/WKS „Wawel"- 0,05 m / 0,02

 

Klasyfikacja kobiet

 

I. Bogna BIELECKA 6 BDSZ/WKS „Wawel" - 0,29 m

II. Ewa RYBACKA 6 BDSZ/WKS „Wawel" - 0,33 m

III . Agnieszka KOSK Aeroklub Warszawski - 0,46 m

 

Klasyfikacja skoków grupowych

 

I.OSSW-R/Bydgoszcz II

II. OSSW-R/Bydgoszcz I

III. 6 BDSZ/WKS „Wawel"

 

ROK 2005

 

Nie rozegrano

 

ROK 2006

 

49. Spadochronowe Mistrzostwa Polski, Ostrów Wlkpl, 04 – 07.07.2006 r.

 

Klasyfikacja mężczyzn

 

I. Piotr AUGUSTYNIAK WKS „Skrzydło"

II. Piotr GĄDEK 6BDSz/WKS "Wawel" I

III. Maciej LAMENTOWICZ WKS "Skrzydło"

 

Klasyfikacja kobiet

 

I. Bogna BIELECKA 6BDSz/WKS „Wawel"

II.  Agnieszka WIESNER ZPS Warszawa

III. Ewa RYBACKA 6BDSz/Wawel II

 

 

Klasyfikacja skokow grupowych na celność lądowania

 

I. WKS Skrzydło

II. 6BDSz/WKS „Wawel" II

III. 6BDSz/Wawel I

 

Klasyfikacja drużynowa

 

1. WKS „ Skrzydło"

II. 6BDSz/WKS „Wawel"I

III. 6BDSz/WKS „Wawel" II

 

ROK 2007

 

50 Spadochronowe Mistrzostwa Polski, Jelenia Góra, 14 – 19.08.2007 r.

 

Klasyfikacja mężczyzn

 

I. Marek TARCZYKOWSKI Aeroklub Pomorski/ZPS Bydgoszcz

II. Rafał ZGIERSKI 6 BDSz/WKS „Wawel"

III. Piotr GADEK 6 BDSz/WKS „Wawel"

 

ROK 2008

 

51 Spadochronowe Mistrzostwa Polski, Inowrocław, 26 – 30.08.2008 r.

 

Klasyfikacja mężczyzn

 

I-II Rafał ZGIERSKI 6 BDSz/WKS „Wawel" I

I-II Marek PIETRZAK OSWRiS/WKS „Skrzydło" I

III. Maciej LAMENTOWICZ OSWRiS/WKS „Skrzydło" I

 

ROK 2009

 

52 Spadochronowe Mistrzostwa Polski, Krosno, 22 – 26.07.2009 r.

 

Klasyfikacja mężczyzn

 

I. Maciej LAMENTOWICZ OSWRiS/WKS "Skrzydło"

II. Piotr BŁAŻEWICZ OSWRiS/WKS "Skrzydło"

III. Rafał ZGIERSKI 6BDSz/ WKS „Wawel" I

 

Klasyfikacja kobiet

 

I. Monika SADOWY-NAUMIENIA OSWRiS/WKS "Skrzydło"

II. Bogna BIELECKA 6BDSz/ WKS"Wawel" I

III. Irena PACZEK -KRAWCZAK 6BDSz/ WKS"Wawel" I

 

ROK 2010

 

Nie rozegrano

 

ROK 2011

 

Nie rozegrano

 

ROK 2012

 

56 Spadochronowe Mistrzostwa Polski, Leszno 2012 r.

 

Klasyfikacja kobiet

 

I. Monika SADOWY-NAUMIENIA OSWRiS/WKS „Skrzydło"

II. Agnieszka WIESNER WSOSP Dęblin

III. Bogna BIELECKA 6BDSz/"Wawel" I

 

Klasyfikacja mężczyzn

 

I. Sławomir BEDNARSKI OSWRiS/WKS „Skrzydło"

II. Piotr BLAZEWICZ OSWRiS/WKS „Skrzydło"

III. Rafał ZGIERSKI 6BDSz/"Wawel" I

 

Klasyfikacja skokow grupowych na celność lądowania

 

I. OSWRiS/WKS „Skrzydło" A

II. OSWRiS/WKS "Skrzydło" B

III. 6BDSz/"Wawel" I

 

ROK 2013

 

Nie rozegrano