SPORT SPADOCHRONOWY
SPORT SPADOCHRONOWY

EDWARD LIGOCKI

Wykonał w swej karierze 3500 skoków ze spadochronem. Uzyskał uprawnienia instruktora spadochronowego I klasy, a po ukończeniu wrocławskiej AWF trenera II kl.

Pięć razy uczestniczył w Spadochronowych Mistrzostwach Świata.

W 1968 roku: Austria- Graz zdobył brązowy medal w dwuboju (akrobacja plus celność lądowania).

W 1972 roku: USA- Tachlekkua zdobył brązowy medal w konkurencji celność lądowania.

W 1970 roku: Jugosławia Bled. Uzyskał wyniki z dwóch konkurencji, akrobacji i celności lądowania, które plasowały go na drugim miejscu. Niestety medal otrzymał zawodnik radziecki.

Polska drużyna została zdyskwalifikowana za wykonanie skoku nie w swojej kolejności, mimo że taka była decyzja głównego sędziego. Nieoficjalne Mistrzostwa armii NATO Francja-Fontainebleau- srebrny medal w kombinacji akrobacja+ celność lądowania

Brązowy medal w Międzynarodowych zawodach o Puchar Adriatyku- Portoroż Jugosławia.

W krajowych zawodach:

Sześć razy zdobywał Mistrzostwa Polski

Sześć razy zdobywał Mistrzostwa Wojska Polskiego

Mistrzostwa Polski (Katowice) - brązowy medal.

W 1966 roku wstąpił w szeregi Wojska Polskiego. Został wcielony do Wojskowego Klubu Sportowego, ŚLĄSK”

Jako zawodnik, później trenera sekcji spadochronowej. Od 1969 roku prowadził reprezentacje W.P.

Wspólnie z trenerem B. Gargałą prowadzili obozy treningowe przygotowujące zawodników do najważniejszych imprez spadochronowych

Był to najlepszy okres dobrego współdziałania Wojska i APRL.W tej dziedzinie, co przyniosło oczekiwane sukcesy, odbyło się to dzięki wykorzystaniu wspólnych środków i zaangażowania ludzi po obu stronach.

W 1973r. prowadził na lotnisku Raków we Wrocławiu pierwszy obóz szkoleniowy w akrobacji zespołowej.

Były to początki zorganizowanego szkolenia w tej dyscyplinie.

W niedługim czasie wraz z grupą relatiwu z Torunia, którą prowadził A. Jeśmianowicz. Wykonali pierwszy rekord Polski połączenia się 12 skoczków w wolnym spadaniu. Skok wykonano nad stadionem w Sobótce.

W 1974 r.po krótkim intensywnym treningu z 4-osobową ekipą zawodników WKS „Śląsk’’Wrocław w składzie Wojciech Soleżyński, Sylwester Jakubowski, Władysław Koźmiński Edward Ligocki reprezentowali Polskę w Międzynarodowych Zawodach w akrobacji zespołowej w grupach 4-osobowych

W Hittersdorfie, jako jedyna drużyna z krajów socjalistycznych. Mimo obaw, co do umiejętności zdobyli 1 miejsce.

W czasie swojej długoletniej pracy instruktorsko-trenerskiej wyszkolił wielu skoczków, którzy odnieśli liczne sukcesy na zawodach spadochronowych. Znacznie przyczynił się do rozwoju spadochroniarstwa polskiego.

W czasie tej wielkiej spadochronowej przygody nie zapomniał o swych namiętnościach do latania szybowcowego.

Do chwili obecnej wylatał na 18-tu typach szybowcach 1015 godz.

Przeleciał 30 000 km. Uzyskując I klasę pilota. Startował w zawodach okręgowych i szybowcowych Mistrzostwach Polski.

 

ANTONINA CHMIELARCZYK

Urodziła się 27.01.1934 w Radziszowie pod Krakowem.

Po raz pierwszy wystartowała w II Spadochronowych Mistrzostwach Polski w Białymstoku, w roku 1955.

­ W roku 1956,  wykonując 123 skok ustanowiła dzienny rekord Polski w długotrwałości opóźnienia otwarcia spadochronu, przelatując 3640 m.

W IV SMP w Strzebielinie, w  roku 1957 zdobyła Mistrzostwo Polski w klasyfikacji kobiet i przez kolejne lata do 1965 okupowała przeważnie najwyższe podium wśród kobiet, będąc stałym filarem Kadry Narodowej Spadochroniarzy. W 1958 w IV SMŚ w Bratysławie (Czechosłowacja) zdobyła z drużyną Wice­mistrzostwo Świata, zajmując także w konkurencji skoku grupowego Srebrny Medal.

W  1958 roku ustanowiła dwa rekordy Polski: na celność lądo­wania z wysokości 600 m z natychmiastowym otwarciem spadochronu w dzień – 15,63 m i z 1500 metrów z opóźnionym otwarciem spadochronu – 9.08 m.

W tym też roku (8.12.1958) został jej przyz­nany tytuł Mistrza Sportu. W 1959 w V SMP w Warszawie zdobyła ponownie tytuł Mistrzyni Kraju, zwy­ciężyła też w konkurencji celności lądowania z wysokości 1000 m i w akrobacji zajęła 2 miejsce.

Kolejny tytuł Mistrzyni Polski zdobyła w 1960 w Ostrowie Wielkopolskim, przy jednoczesnym zwycięstwie w konkurencji stylowego skoku na celność

lądo­wania i w akrobacji.

W 1961 w VII SMP w Rzeszowie zdobyła tytuł Wicemistrzyni Polski.

Mistrzostwa Świata w USA, w roku 1962  kobieca drużyna zdobyła Brązowy Medal w klasyfikacji ogólnej oraz Srebrny w konkurencji skoku

grupowego.

W VIII SMP w Zielonej Górze w 1963 zajęła I miejsce w klasyfikacji ogólnej oraz celnościowej, II miejsce w akrobacji.

W 1965 roku ustanowiła dwa indywidualne rekordy Polski w skokach na

celność lądowania: z wysokości 1500 m z natychmiastowym otwarciem spadochronu – 5,58 m, a 17.05  z 1000 m – 2,82 m oraz kilka dni później dwa rekordy w skokach grupy 3 osobowej z wysokości 2000 m

z opóźnionym otwarciem spadochronu w dzień – 9,41 m i w nocy z natychmiastowym otwarciem spadochronu – 11,52 m.

W X SMP we Wrocławiu zajęła II miejsce

25 września 1965 wykonała jubileuszowy 1000 skok. W tym też roku uzyskała Złotą Odznakę Spadochronową z trzema diamentami.

W 1968 wystartowała w Mistrzostwach Świata w Austrii a następnie

Mistrzostwach Jugosławii w Rijece, w których zwyciężyła w klasyfikacji

kobiet.

W roku 1969 uległa poważnemu wypadkowi, po którym zakończyła się jej bogata kariera spadochronowa.

W 1970 została uhonorowana tytułem Zasłużony Mistrz Sportu.

W roku  2009 roku z okazji jubileuszu 80 rocznicy Aeroklubu Gdańskiego wykonała skok

z wysokości 3200 m w Pruszczu Gdańskim (niestety tym razem tylko w tzw. „tandemie”).

W czasie jej aktywności spadochronowej została uhonorowana:

– Medalem za Wybitne Osiągnięcia Sportowe (1958);

– Tytułem Mistrza Sportu (1958);

– Odznaką za zasługi dla miasta Gdańska (1965);

– Błękitnymi Skrzydłami (1965);

– Brązowym Krzyżem Zasługi (1969);

– Zasłużonego Mistrza Sportu (1970).

JANINA BORKOWSKA (ZWIERZCHOWSKA)

Urodziła się 6 maja 1947 w Tomaszo­wie Mazowieckim.

Brała wielokrotnie udział w Międzynarodowych Zawodach Spadochronowych oraz Mistrzostwach Świata. W 1967 roku ustanowiła dwa indywidualne rekordy Polski w celności lądowania z na­tychmiastowym otwarciem spadochronu z wysokości 1000 m (19.05 – 1,17 m, 12.07 – 0,54 m) oraz rekord w grupie trzyosobowej z wys. 1500 m z natychmiastowym otwarciem spadochronu – 4,47m. W 1967 roku w Spadochronowych Mistrzostwach Polski w Katowi­cach uzyskała III lokatę. W latach 1969–1972 nie prowadzono osobnej klasyfikacji kobiet, ale w nich Janka na

przemian z Anią Kwaśnik (również z Aeroklubu Wroc­ławskiego) zajmowały najlepsze miejsca wśród kobiet.

Od roku1968 roku była w składzie Kadry Narodowej. W 1970 zwyciężyła już

w zawodach o „Błękitną Wstęgę Odry”, a w kolej­nych edycjach tych zawodów, zajmowała: w 1971 roku 2 miejsce, a w 1973 i 1975 – 3 miejsce.

W 1974 zdobyła z koleżankami srebrny medal w skoku grupowym na celność lądowania na Mistrzostwach Świata w Szolnok, na Węgrzech.

Po raz pierwszy tytuł

Mistrzyni Polski zdobyła w 1973 w Łodzi, a kolejne w 1975 w Czę­stochowie (tu także i w celności lądowania), w 1977 w Katowicach

(tu również w celności), w 1978 we Włocławku (i również w akrobacji) oraz w 1979 w Lublinie (tutaj we wszystkich konkurencjach).

Oprócz Mistrzostw Świata brała udział w wielu innych, równie

ważnych zawodach międzynarodowych, jak w 1973 w Miszkolcu na

Węgrzech gdzie zdobyła brązowy medal w konkurencji akrobacji

Spadochronowej. Nasza drużyna kobieca na tych zawodach zdobyła srebrny medal. W Mistrzostwach Francji, również w 1973 roku została

międzynarodową Mistrzynią tego kraju, zdobywając dwa złote i je­

den brązowy medal. W 1975 w Jugosławii w Pucharze Adriatyku

zdobyła brązowy medal (i w innych, zajmując tam czołowe miejsca).

Na Mistrzostwach Państw Socjalistycznych wraz koleżankami z drużyny

kilkakrotnie zdobywała medale:

- w 1971 w NRD – brązowy;

- w 1979, w Poznaniu - brązowy.

Ogółem wykonała 2810 skoków, ostatni w 2004 roku.

 

 

ANNA KWAŚNIK- PIAŚCIK

Urodziła się 3 marca 1946 w Żaganiu, tam też ukończyła szkołę podstawową i średnią.  W tym czasie zaczęła interesować się lotnictwem. Zgłosiła się do Aeroklubu Zielonogórs­kiego na kurs spadochronowy. W kwietniu

1964 wykonała pierwszy skok ze spadochronem PD­47 z samolotu CSS

­13 z wysokości 800 m.

23 kwietnia 1967 ustanowiła indy­widualny rekord skoku na celność lądowania z wysokości 1500 m z natychmiastowym otwar­ciem spadochronu wynikiem 2,99 m oraz w gru­pie 3­- osobowej z koleżankami z sekcji, Krystyną

Ligocką i Janką Zwierzchowską również z wysokości 1500 m z natychmiastowym otwarciem spado­chronu wynikiem 4,47 m. W 1966 po raz pierwszy wystartowała w VIII Mistrzostwach Świata w NRD,

zajmując w skoku grupowym 4 miejsce. ­

Za uzyskane wyniki sportowe otrzymała Srebrny Krzyż Zasługi.

­Wykonała ogółem 2500 skoków. W Kanadzie przesiadła się na szybowce, pozostając dalej wierną lotnictwu.

 

Mistrzostwa Świata:

W 1974 w SMŚ na Węgrzech w skoku grupowym zdobyła z koleżankami  srebrny medal.

 

Mistrzostwa Polski:

1969 – Poznań (1 miejsce ogólne i 1 miejsce w akrobacji);

1972 – Katowice (1 miejsce);

1975 – Częstochowa (2 miejsce i 1 miejsce w akrobacji);

1977 – Katowice (1 miejsce w akrobacji).

 

Zawody Międzynarodowe:

1972 – Lipsk NRD (2 miejsce drużynowo);

1973 – Graz–Austria (2 miejsce drużynowo);

 

Błękitna Wstęga Odry (Wrocław):

1970 – 3 miejsce;

1971 – 1 miejsce;

1972 – 1 miejsce.

 

KRYSTYNA BEDNARZ (KOTLAREK)

Urodziła się 10 marca 1947 w Łodzi. Pierwszy skok wykonała 12.04.1964 na spadochronie PD­47. Pierwszym jej instruktorem był Bogdan Szmidt.

Uczestniczyła w wielu próbach bicia rekordów krajowych w celności lądowania, w których sekcja spadochronowa aeroklubu łódzkiego wiodła prym, a w szczególności w sko­kach rekordowych w nocy. Startowała w wielu zawodach międzynarodowych, międzyklubowych oraz  Mistrzostwach Polski. Do najlepszych wyników zalicza 2 miejsce w Mistrzostwach Polski w 1969 roku, rozgrywanych w Poznaniu (też 1 miejsce w kon­kursie celności lądowania) oraz zdobycie Brązowego Medalu w zawodach o „Puchar Złotych Piasków” w Bułgarii.

Za działalność sporto­wą i instruktorską została uhonorowana tytułem Mistrza Sportu i Złotym Krzyżem Zasługi oraz Honoro­wą Odznaką Miasta Łodzi. W okresie swojej aktywności lotniczej w latach 1964 – 1987 wykonała 1994 skoki ze spadochronem, w tym w nocy – 147, na wodę – 64 i aż 13 skoków ratowniczych. Po zakończe­niu kariery sportowej podjęła studia doktoranckie na Wydziale Akademii Medycznej, uzyskując w 1996 roku tytuł doktora nauk medycznych.

 

 

MONIKA SADOWY-NAUMIENIA, najbardziej utytułowana polska spadochroniarka

MONIKA BEKHIT (SADOWY-NAUMIENIA)

 

Do tej pory wykonała 5300 skoków. Absolwentka AWF – Kraków ( trener pływania II klasy) oraz Studium Oficerskiego.Służy w Siłach Powietrznych  w stopniu kapitana ( OSWRiS Poznań), członkini WKS „Skrzydło”. 

Zainteresowania- triathlon, ogrodnictwo, fotografia.

Najważniejsze osiągnięcia konkurencji celność lądowania:

2013- brąz w grupowej celności lądowania na Mistrzostwach Europy w Cheboksary (Rosja)

2013- brąz w celności lądowania na Mistrzostwach Europy w Cheboksary (Rosja)

2013-srebro na Pucharze Świata  w Thalgau

2013-srebro na Pucharze Świata  w Altenstadt

2013-brąz na Pucharze Świata  w Belluno 

2013-złoto na Pucharze Świata  w Locarno

2013- złoto w klasyfikacji ogólnej Pucharu Świata

2014-srebro na Pucharze Świata w Rijece (Chorwacja)

2014 - złoto na Pucharze Świata  w Peiting (Niemcy)

2014-srebro na Pucharze Świata  w Szwajcarii

2014- złoto na Pucharze Świata  w Szwajcarii w konkurencji skoków dzienno-nocnych

2014 -brąz w klasyfikacji ogólnej Pucharu Świata 

2015 – brąz na Pucharze Świata  w Bled

2015 – złoty na Pucharze Świata  w Peiting

 

2015-złoto wraz z drużyną na Pucharze Świata  w Belluno

 

2015 – srebrny medal w konkurencji celności lądowania na Mistrzostwach Europy w Erden (Bułgaria)

2015 – srebrny medal w konkurencji grupowej celności lądowania na Mistrzostwach Europy w Erden (Bułgaria)

2015 – brązowy medal w klasyfikacji drużynowej na Mistrzostwach Europy w Erden (Bułgaria)

2011-srebro na Światowych Igrzyskach Wojskowych w Brazylii,

2010-srebro na Mistrzostwach Świata CISM 

 

W latach 2002-2009 na Pucharach Świata i Europy zdobyła wśród kobiet:

3 złote, 4 srebrne i 2 dwa brązowe medale.

2003-złoto na Pucharze Europy w konkurencji OPEN ( kobiety wraz z mężczyznami), 

2000-Złoto w Mistrzostwach Świata FAI, srebro w Mistrzostwach Świata  CISM, 

1997-brąz na World Games w Finlandii, srebro i złoto w Światowych Igrzyskach Lotniczych w Turcji w konkurencji juniorek,

1996-brąz na Mistrzostwach Świata FAI, złoto i srebro na Mistrzostwach Świata Juniorek.

Za działalność w sporcie spadochronowym odznaczona przez Prezydenta RP „Złotym Krzyżem Zasługi”

 

 

AGNIESZKA WIESNER

 

Do tej pory wykonała szczęśliwie 2060 skoków ze spadochronem.

Jest absolwentką filologii angielskiej z hispanistyką w Wyższej Szkole Języków Obcych w Poznaniu.

Od 2001 roku członek Spadochronowej Kadry Narodowej oraz wielokrotna reprezentantka Polski w zawodach międzynarodowych.

Posiada licencję pilota samolotowego.

W 2011 roku została promowana na pierwszy stopień oficerski, jako jedyna kobieta pilot promocji tego roku, w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie.

Aktualnie pracuje jako pilot śmigłowca w 25 Brygadzie Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim. Nalot ogólny to ponad 300 godzin.

Jest szczęśliwą mamą syna Sebastiana (8,5 roku).

Za dotychczasowe osiągnięcia lotnicze została odznaczona przez Prezydenta RP.

 

Dotychczasowe osiągnięcia w sporcie spadochronowym to:

 

Osiągnięcia Międzynarodowe: 34 medale:

 

Na Spadochronowych Mistrzostwach Świata: 1 złoty, 1 brązowy.

Na Spadochronowych Mistrzostwach Europy: 1 złoty, 2 srebrne, 5 brązowych.

Na Pucharach Świata w celności lądowania: 1 złoty w klasyfikacji seniorek, 4 brązowe medale.

Na Pucharach Europy w celności lądowania: 1 złoty w klasyfikacji seniorek, 1 srebrny w klasyfikacji seniorek, 1 srebrny w klasyfikacji juniorów (w klasyfikacji łącznej z mężczyznami), 5 brązowych w klasyfikacji juniorów.

Inne zawody Międzynarodowe: 6 złotych, 5 brązowych.

 

Osiągnięcia Krajowe: 15 medali:

Na Spadochronowych Mistrzostwach Polski: 6 złotych w klasyfikacji juniorów, 1 złoty w klasyfikacji seniorek, 3 srebrne w klasyfikacji seniorek, 3 brązowe w klasyfikacji seniorek, 2 brązowe w klasyfikacji juniorów.

 

IRENA PACZEK-KRAWCZAK                    

 

Szkolenie spadochronowe rozpoczęła w Aeroklubie Szczecińskim w roku 1991. Należy do Spadochronowej Kadry Narodowej od 1996 roku. W 2001 roku uzyskała licencję zawodowego instruktora spadochronowego.

 

Jest absolwentką Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, kierunek: Marketing i Zarządzanie, zakończony tytułem magistra ekonomii na Uniwersytecie Szczecińskim. Aktualnie pracuje jako inspektor w Urzędzie Miejskim w Gliwicach.

Do tej pory wykonała 2562 skoki spadochronowe.

 

Wielokrotnie reprezentowała Polskę na Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy, Pucharach Świata i Europy (między innymi w Japonii, Emiratach Arabskich, Hiszpanii, Węgrzech, Włoszech, Chorwacji, Rosji, Francji, Serbii).

 

Najważniejsze osiągnięcia z ostatnich 3 lat:

W 2013 r zajęła I miejsce w Pucharze Świata we Włoszech w klasyfikacji drużynowej celności lądowania.

W roku 2012 zajęła IV miejsce w Mistrzostwach Świata w Dubaju w klasyfikacji drużynowej celności lądowania.

W 2011 r. zdobyła wraz z drużyną 3 brązowe medale na Mistrzostwach Europy w Serbii oraz na Mistrzostwach w Dubaju.

 

W swojej karierze sportowej zdobyła podczas zawodów ogólnopolskich i światowych ok. 51 medali, a w tym:

- 8 złotych

- 19 srebrnych

- 24 brązowych.

BOGNA BIELECKA

 

Do tej pory wykonała 3 300 skoków. Ma 41 lat, wykształcenie średnie, trzech synów w wieku 18, 19 i 21lat.

Aktualnie Skarbnik Związku olskich Spadochroniarzy, sopranistka w chórze parafialnym w Czyżynach w Krakowie i w chórze„ Cantata” w Niepołomicach, zawodniczka WKS „ Wawel”. Zainteresowania: sport (pływanie, strzelanie), śpiew. Kiedyś trenowała skoki do wody, taniec.

Urodzona w Warszawie, pierwszy skok wykonała 13 maja 1988r. Od 1989 r. jest członkinią Spadochronowej Kadry Narodowej Polski.

W swojej karierze sportowej tylko od 2001 roku zdobyła następujące medale na Mistrzostwach Polski w spadochronowych dyscyplinach klasycznych, Spadochronowych Mistrzostwach Polski Juniorów i Kobiet, Spadochronowych Mistrzostwach Polski w Wieloboju Spadochronowym, Spadochronowych Mistrzostwach Polski ZPS (25 medali):

- 15 złotych

- 6 srebrnych

- 4 brązowych.

Na Mistrzostwach Świata, Wojskowe Mistrzostwa Świata CISM, Olimpiada Sportów Wojskowych, Mistrzostwach Europy, Pucharach Świata i Europy, zawodach międzynarodowych (11 medali):

-         2 złote

-         1 srebrny

-         8 brązowych

Regularnie klasyfikuje się w pierwszej 10.

 

 

EWA WESOŁOWSKA

 

Mężatka, dwie córeczki: Weronika (6 lat), Inga (3,5).

Szkolenie spadochronowe rozpoczęła w Aeroklubie Gdańskim w roku 1989 Należy do Spadochronowej Kadry Narodowej od 1995 roku. Zawodniczka WKS „ Wawel”.

Jest absolwentką Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni, wydziału Administracyjnego, kierunków Towaroznawstwo oraz Marketing i Zarządzanie, zakończonych tytułami magistra.

Do tej pory wykonała 2 580 skoków spadochronowych.

Wielokrotnie reprezentowała Polskę na Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy, Pucharach Świata i Europy (między innymi w Japonii, Emiratach Arabskich, Hiszpanii, Węgrzech, Włoszech, Chorwacji, Austrii, Szwajcarii, Rosji, Francji)

W swojej karierze sportowej zdobyła podczas zawodów ogólnopolskich 49 medali, w tym:

- 14 złotych;

- 17 srebrnych

- 18 brązowych.

Natomiast na Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy, Pucharach Świata i Europy, zawodach międzynarodowych zdobyła 10 medali brązowych

Zainteresowania: podróże, taniec, sport ( narciarstwo alpejskie, biathlon, wspinaczka, kitting, windsurfing). Kiedyś trenowała biegi długodystansowe, wioślarstwo, jazdę konną, judo.

 

 

 

ANDRZEJ LAMCH

 

Andrzej Lamch przez wiele lat reprezentował barwy kraju na Mistrzostwach Świata, Europy oraz innych imprezach międzynarodowych, cywilnych oraz wojskowych.

  • 1992 – na Mistrzostwach Świata w Trieben (Austria) wraz z drużyną męską zdobył srebrny medal w klasyfikacji drużynowej.
  • 1993 – na Mistrzostwach Europy w konkurencjach klasycznych, w Timisoara (Rumunia) srebrny medal w konkurencji akrobacji spadochronowej oraz srebrny medal w klasyfikacji ogólnej.
  • 1999 – na Pucharze Mistrzów w Thalgau Austria zdobył tytuł absolutnego Mistrza Mistrzów oraz brązowy medal w celności lądowania.

 

  • 2002 - na II Spadochronowym Pucharze Świata w celności lądowania, organizowanym w Polsce drużyna Polaków w następującym składzie: Andrzej Lamch, Piotr Augustyniak, Piotr Błazewicz, Mikołaj Marczyk i Rafał Zgierski zdobyła srebrny medal.

 

Chor. Andrzej Lamch, w roku 2010, został uhonorowany tytuł trenera roku oraz Podwójną Złotą Gwiazdę CISM. Jest to odznaczenie, przyznawane przez Międzynarodową Radę Sportu, za wybitne osiągnięcia sportowe w danej dyscyplinie oraz za wieloletnie, godne reprezentowanie sił zbrojnych swojego kraju na wojskowych mistrzostwach świata. Wręczane sportowcom, którzy przez wiele lat (minimum 9 razy) reprezentowali barwy kraju.


 


 

RAFAŁ ZGIERSKI

 

Urodzony: 25 października 1970 r. w Lublinie. Wychowanek Aeroklubu Lubelskiego.

Od października 1992 r. w szeregach 6 Brygady Desantowo-Szturmowej oraz w sekcji spadochronowej WKS "Wawel".

Największe osiągnięcia sportowe to:

  1. I miejsce w Mistrzostwach Europejskiej Federacji Spadochronowej w Łodzi w 2001 r.
  2. II miejsce w klasyfikacji skoków grupowych na celność ladowania, na Pucharze Świata w Osieku, w 2002 r.
  3. III miejsce na Spadochronowym Pucharze Świata w celności lądowania, Altenstadt (Niemcy), 2010 r.
  4. II. miejsce na Spadochronowym Pucharze Świata w celności lądowania, Locarno (Szwajcaria), 2010 r.
  5. I. miejsce na Spadochronowym Pucharze Świata w celności lądowania, Peiting (Niemcy), 2014 r.

Posiada uprawnienia instruktora pilota tandemu. Posiada ponad

8 000 skoków ze spadochronem.